Jogi: ‘Regering is goed op weg’

Mahinder Jogi (VHP) is van mening dat de regering goed op weg is met de opdracht die zij heeft gehad om het land te redden. “Buiten het parlement kan men een aantal dingen verkondigen, maar wat is de werkelijkheid? De werkelijkheid is dat wij in 2010 een monetaire reserve van USD 680 miljoen netto hadden, die in 2012 is aangegroeid tot bijkans 1.88 miljard USD. Dan tel ik nog niet op de vele opbrengsten in die periode uit de olie- en goudsector. Die opbrengsten die zeker vanaf 2010 tot 2014 significant waren in de orde van 3,5 tot 4 miljard USD. Die gelden hebben we niet gezien. Die gelden zien we niet”, zei Jogi.

Wat de regering volgens hem heeft gezien bij haar aantreden, was een schuld van bijkans 4 miljard USD die tegen de koers van vandaag, 80 miljard SRD bedraagt. “Toen de regering Venetiaan aantrad, was onze schuld 180 miljoen. In vergelijking met nu, is de situatie die deze regering heeft aangetroffen, tachtig keer erger dan wat Venetiaan had aangetroffen. Er zijn niet alleen documenten en staten van de Centrale Bank, maar er is ook een inventarisatie van de staatsschuld van het jaar 2000. Nadat de monetaire reserve is aangegroeid in 2012, zien wij dat deze regering bij haar aantreden overneemt -162 miljoen USD”, stelde Jogi.

Volgens hem beweert ex-vicepresident Ashwin Adhin dat bij het aantreden van de nieuwe regering, er bijkans USD 500 miljoen over was bij de Centrale Bank. Jogi gaf aan dat als er 563 miljoen bruto was, inbegrepen 80 miljoen USD van het IMF, ongeveer USD 200 miljoen van de kasreserve en USD 137 miljoen uit de swab met China. “Als we dat alles aftrekken, komen we op een negatief bedrag van 162 miljoen. Dat is de beginsituatie bij de Centrale Bank. De 4 miljard die we moeten betalen aan lokale banken, ondernemers en mensen in het buitenland, neem ik niet in beschouwing”, benadrukte Jogi.

Jogi: ‘Wanneer wij zeggen dat de regering goed op weg is, dan ga ik dat met een voorbeeld aangeven. Het is deze regering gelukt om in die tien maanden vanaf juli 2020 tot april 2021, 35 miljoen af te lossen van de kasreserve en 80 miljoen van de IMF-gelden welke de regering toen als voorschot had genomen. We komen op 60 miljoen en als we al deze zaken aftrekken, de -162 miljoen. Nu hebben we een nettobedrag van USD 60 miljoen. Dat betekent -162 miljoen plus 60 miljoen. USD 122 miljoen is het resultaat van de inspanningen van deze regering in de afgelopen maanden.’’ Volgens de parlementariër willen velen in en buiten het parlement, de samenleving doen geloven dat wat deze regering heeft overgenomen, niet zo ernstig was. Sommigen zeggen volgens Jogi zelfs, dat de vijf jaar regeertermijn van deze regering al verstreken is en dat de regering nog niets heeft gerealiseerd, terwijl er een vordering is geboekt van 222 miljoen.

“Had de regering Bouterse vanaf 2016 dit traject ingezet, dan was deze regering aangetreden in 2020 met een saldo bij de Centrale Bank van zeker 1,5 miljard. Dan was het niet zo dat we vandaag kostenverhogende maatregelen zouden moeten treffen. Dan hadden we AOV en AKB die al twee keer zijn verhoogd, nu al misschien drie keer verhoogd. President, dan zou u meer steun kunnen geven aan de agrariërs, de toerismesector, voor valuta-interventie. Ondanks u net 9 à 10 maanden aanzit, durft u een agreement aan te gaan met IMF. Dat getuigt van durf en moed van de regering. Mensen mogen stakingen organiseren, maar zodra u eerlijk en oprecht dit land uit de crisis probeert te halen, zult u die ondersteuning krijgen van de samenleving”, aldus Jogi.

Hij deed een beroep op de oppositie om zich als waarachtige Surinamers op te stellen. “Kom terug, neem je verantwoordelijkheid.” Aan Adhin vroeg hij zijn krachten te geven om het land uit de crisis te halen. Jogi: ‘En als het goed gaat in het land, kan je in 2025 0f 2030 ook regeerverantwoordelijkheid dragen, maar kom en help dit land uit de crisis te halen. Als je dat niet kan, geen probleem, maar wees constructief en leer uit je fouten.’’

door Priscilla Kia

More
articles