Mobiele waterpomp maakt einde aan watersnood Wageningen

Bewoners van Wageningen zijn ervan overtuigd dat de grote mobiele waterpomp die geplaatst is bij het pompgemaal en die wordt ingezet om de defecte pompen van het pompgemaal te vervangen, het probleem van wateroverlast waarmee zij al langer een maand te kampen hebben, zal kunnen verhelpen. Dit hebben zij vrijdag kenbaar gemaakt aan districtscommissaris Senrita Gobardhan van Nickerie.

Gobardhan had zich begeven naar de Oost-Westverbinding ter hoogte van de kruising waar men het voormalige padiedorp binnenrijdt. Een groep verhitte Wageningers had de Oost-Westverbinding gebarricadeerd. De Wageningers voelen zich in de steek gelaten sinds zij het slachtoffer zijn van wateroverlast. Hun huizen zitten al weken onder water, erven en enkele straten staan nog steeds blank.

De bestuursdienst heeft enkele pompen ingezet om het overtollige water naar de rivier te pompen, doch na zware regenbuien donderdag is het water weer gaan stijgen, omdat het waterpeil in de rivier hoog was waardoor het water in het ressort niet geloosd kon worden. Gobardhan sprak de actievoerders toe en kwam met een oplossingsmodel om een pomp uit Saramacca over te brengen en in te zetten. De verhitte menigte wees dit voorstel af en stelde voor dat de grote mobiele pomp bij het pompgemaal wordt verplaatst naar de Sanicasluis en dat ervan daaruit gepompt wordt om de plaats droog te leggen.

Een werkgroep die vrijdagmiddag door districtscommissaris Senrita Gobardhan van Nickerie is ingesteld, zal zich moeten buigen over de aanpak van de watersnood waarmee Wageningen te kampen heeft. De werkgroep wordt geleid door de bestuursdienst en bestaat verder uit vertegenwoordigers van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, de politie, burgers en een vertegenwoordiger van de Westland Sama Group. De werkgroep werd ter plaatse ingesteld. De Wageningers zijn van mening dat de mobiele pomp Wageningen binnen 48 uur kan droogleggen als er continu gepompt wordt. De Wageningers zeggen het niet meer te kunnen volhouden om te wonen in een huis dat onder water staat. ‘’We gaan in water naar bed en ’s morgens staan we weer in water op’’, zei een van de getroffen bewoners.

Veel Wageningse gezinnen bivakkeren met hun baby’s en kinderen, al enkele weken bij familie in Nieuw Nickerie, omdat zij de situatie niet meer aankunnen. Volgens informatie van de krant is de pomp zaterdagmiddag ingeschakeld. Maandagmorgen bleek dat sinds de pomp is ingezet, het water al behoorlijk aan het zakken is.

1.De grote mobiele pomp bij het pompgemaal Wageningen die volgens de bewoners hen veel sneller zal kunnen van het probleem van wateroverlast waarmee zij al weken kampen in het voormalig padiedorp.

2/3. Dit is de situatie in het voormalig padiedorp Wageningen waar de mensen al langer dan een maand in verkeren.

 

More
articles