Wisselkoersstabilisatie met recente maatregelen

De Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft vanaf vandaag, de wisselkoersen losgelaten. De moederbank heeft vanmorgen op haar website, de flexibele wisselkoers bekendgemaakt Deze koersen zullen tot stand komen door vraag en aanbod. De wisselkoers voor de USD was op maandag 7 juni, SRD 20,7 voor aankoop en SRD 21.3 voor de verkoop. Voor de euro werd RD 24,5 gehanteerd voor  de aankoop en SRD 25,9 voor de verkoop.

De CBvS liet in een artikel weten, dat de implementatie van het reserve money targeting (RMT) regime theoretisch niet verenigbaar is met het hanteren van een vaste wisselkoers, aangezien dit regime niet simultaan een hoeveelheid (basisgeld) en een prijs (wisselkoers) van dezelfde variabele als doelstelling kan hebben. De bedoeling is daarom dat het wisselkoersarrangement wordt gewijzigd van een beheerst-zwevend naar een zwevend wisselkoerssysteem. In het kader van de lopende afspraken met het IMF werd vandaag, maandag op 7 juni 2021, het zwevend wisselkoerssysteem geadopteerd. Onder het zwevend wisselkoerssysteem komen de wisselkoersen tot stand door middel van het vraag- en aanbodmechanisme. Dit houdt in dat de deelnemende partijen op de valutamarkt vreemde valuta verhandelen door tussenkomst van uitsluitend de banken en wisselkantoren.

De CBvS zal aan de hand van de gerapporteerde volumes en transactiekoersen van de genoemde instellingen, driemaal per dag de gewogen gemiddelde wisselkoersen bepalen en publiceren. De bedoeling is dat op korte termijn de CBvS een valutahandelsplatform ontwikkeld, waarop de verhandeling van vreemde valuta op een transparante en ordelijke wijze geschiedt. In het ondersteuningsprogramma van het IMF is vanwege de onvolkomenheden op de Surinaamse valutamarkt, te weten een imperfecte marktstructuur (dominante marktspelers), kleinschaligheid en beperkte diepgang van de valutamarkt (geen noemenswaardige opties los van aan– en verkoop van vreemde valuta) alsmede de ver doorgevoerde liberalisatie van het valutaverkeer, een voorziening voor valuta-interventies getroffen. Valuta-interventies zullen uitsluitend worden uitgevoerd bij wanordelijk verloop van de valutamarkt en wel via een veilingsysteem. Hoewel valuta-interventie een veelgebruikt instrument is om een wisselkoers te beïnvloeden in een exchange rate targeting regime, zal dit instrument in het reserve money targeting regime niet een voorname rol vervullen. Integendeel, de rente zal in het laatstgenoemde regime primair als incentive dienen om beleggingen in SRD’s te stimuleren, waardoor de vlucht in vreemde valuta wordt ontmoedigd. Hiermee wordt een wezenlijke bijdrage geleverd aan wisselkoersstabilisatie.

Recente maatregelen ter stabilisering van de wisselkoers

Teneinde de ongewenste wisselkoersstijging een halt toe te roepen en ter voorbereiding op het nieuwe wisselkoersregime, heeft de CBvS samen met het ministerie van Financiën en Planning, diverse maatregelen getroffen, zoals:

  1. De maximumverkoopkoers is op 20 mei 2021 bijgesteld van SRD 16, 30 naar SRD 21, 00 per US-dollar.
  2. 75% van de afgedragen retentiemiddelen van de exporteurs is in overleg met het ministerie beschikbaar gesteld voor de importfinanciering van essentiële goederen.
  3. Via valuta-interventies het aanbod van vreemde valuta vergroot op de valutamarkt, waarmee honderden miljoenen SRD’s zijn afgeroomd en gesteriliseerd.
  4. De CBvS heeft middels de uitgifte van kortlopende termijndeposito’s, eveneens honderden miljoenen SRD’s van het bankwezen kunnen binden. Deze operatie met termijndeposito’s zal worden voortgezet.
  5. De importen van cash US-dollars worden voortgezet.

More
articles