KOOPKRACHTVERSTERKING IS OOK ZAAK VAN ECONOMEN

De president heeft onlangs een zeer teleurstellend interview gegeven aan een medium. De president kondigde aan, dat hij vóór 9 juni aanstaande, koopkrachtversterking in orde zal maken voor de werkenden. Daarvoor haalde hij aan, dat velen jaloers zullen worden en zich zullen afvragen, van waar hij dat geld vandaan haalt. Dit is een zeer belachelijke uitspraak, die nota bene gedaan wordt door een president. Het is de taak van elke regering om het land dat het heeft overgenomen, te ontwikkelen en ervoor te zorgen dat het volk het beter heeft dan voorheen. Deze regering heeft een land overgenomen dat op financieel gebied aan diggelen is geslagen. Iedereen weet wat de regering Santokhi heeft overgenomen, want keer op keer, uitentreuren mogen we wel zeggen, wordt herhaald wat de vorige regering allemaal verkeerd heeft gedaan en worden cijfers gepresenteerd over de financiële positie van het land. De huidige regering heeft om regeermacht gevraagd en heeft die ook gekregen. Wo set’ eng, zei deze regering en dat is wat er nu moet gebeuren. Niemand heeft tijd om jaloers te worden, omdat het de regering lukt het volk tegemoet te komen. Dat zijn kinderachtige uitspraken die zeer teleurstellend overkomen bij de burger met intellect. De president wilde niet aangeven van waar dat geld voor de koopkrachtversterking zal komen en volstond met te zeggen, dat het ‘’een verassing is’’. Op de vraag over wat de economen zeggen, zei hij dat de economen zich moeten bezighouden met economische zaken. Teleurstellend, omdat zaken zoals koopkrachtversterking als er geen geld is, alleen gerealiseerd worden door monetaire financiering en dat is uiteraard een zaak van de economen. Wij herinneren de president eraan dat het dezelfde economen zijn die de vorige regering hebben gewaarschuwd, dat zij moet stoppen met haar desastreuze financieel beleid. Zij heeft niet geluisterd met als gevolg dat we nu naar IMF moeten. Thans brengen wij in herinnering, dat het dezelfde economen zijn waar de president vol lof over sprak toen hij in de oppositie zat. Worden de economen nu zo aangesproken? Wat is de president van plan? Van waar komt dat geld?

More
articles