MEER DAN 100 SLM’ERS VROEGTIJDIG UIT DIENST

De directie van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM), heeft de afgelopen week schriftelijk aan het personeel meegedeeld, dat het bedrijf niet langer in staat is bepaalde voorzieningen uit te betalen. SLM-directeur Paul de Haan, zei dat er alles aan gedaan wordt om de uitbetaling van de salarissen veilig te stellen. Hij vroeg het personeel begrip te hebben voor deze situatie. Volgens de directie, is de SLM voorlopig niet in staat vakantiegelden, schoolbeurzen, bonusgelden 2020-2021 en voorschotten voor brillenglazen uit te betalen aan het personeel. “De SLM is nog niet uit de financiële crisis. Met de derde golf van COVID-19, ziet het er allemaal nog niet rooskleuring uit om tot normalisatie van onze operatie te geraken en of meerdere charters uit te voeren”, aldus de SLM in de mededeling. De directie van de SLM stelde onlangs in een management announcement, dat slechts met passen en meten, de SLM het hoofd boven water kan houden gedurende deze financiële crisis. Momenteel is de schuldenlast van de SLM boven de USD 100 miljoen.

Om de SLM voor een faillissement te behoeden, ziet de directie zich genoodzaakt drastische maatregelen te treffen. “Wij zullen noodgedwongen helaas moeten overgaan om voor een significant deel van de medewerkers, een collectieve ontslagvergunning aan te vragen”, aldus de directie. Alvorens daartoe over te gaan, heeft de directie het personeel in de gelegenheid gesteld vrijwillig uit dienst te treden. De personeelsleden die deze stap overwogen, hadden de gelegenheid tot en met 14 mei 2021. Naar wij vernemen, zijn meer dan 100 mensen vrijwillig uit dienst getreden. Ook de positie van het Pensioenfonds SLM, blijkt naar wij vernemen, in gevaar te zijn vanwege de moeizame overmakingen vanuit de SLM als werkgever. In een schrijven van het pensioenfonds aan zijn deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden, maakte het fonds bekend, dat de door de werknemers en werkgever verschuldigde pensioenpremies, inhoudingen op de salarissen voor de aflossingen van hypotheken, inhoudingen op persoonlijke leningen en andere verstrekte voorschotten, niet zijn voldaan, waardoor dit negatieve gevolgen heeft voor de liquiditeit en de solvabiliteit van het fonds in relatie tot de opgebouwde pensioenafspraken. De SLM verkeert op dit moment in erbarmelijke omstandigheden en was vrijwel geruime tijd stuurloos. Slechte of geen visie bij de aandeelhouder over de luchtvaart, onbekwaamheid van opeenvolgende raden van commissarissen en ronduit incompetent management van het bedrijf, hebben gezorgd dat de SLM noodlijdend is. Keerpunt constateert dat een hoge mate van onvoldoende deskundigheid, arrogantie en geldgebrek, de basis heeft gelegd voor de ondergang van de SLM. Er is de afgelopen tijd geen enkele regering geweest die getracht heeft dit bedrijf op een fatsoenlijke en verantwoordelijke manier te leiden. Is er nog wel toekomst voor de SLM?  Om de SLM weer goed op de rails te krijgen, zullen we ook expertise van buiten onze landsgrenzen moeten trekken. Maar er moet niet direct sprake zijn van een overnamekandidaat; de SLM blijft een Surinaams product. Los van het passagiersvervoer, heeft de SLM nog voldoende potentie voor vrachtvervoer, dat de SLM te weinig heeft ontwikkeld. Ook het vrachtvervoer kan dan navenant een stijging vertonen. Door een toename in de welvaart zullen niet alleen meer Surinamers op reis willen, maar ook vaker. Keerpunt doet een beroep op de regering om samen met de verschillende belanghebbenden na te gaan, hoe het ontwikkelen van nieuwe producten, een impuls kan geven aan het bedrijf. Onze nationale carrier heeft nog steeds een bijzondere rol te vervullen. Er is een visionaire aanpak nodig om het bedrijf weer winstgevend te maken. Er dient naar onze bescheiden mening, snel invulling gegeven te worden aan het reddingsplan van de SLM.

More
articles