NDP LEENDE MILJOENEN VOOR ONTWATERINGSPROBLEEM

De straten van Paramaribo en daarbuiten, stonden de afgelopen week weer blank. Huizen, erven en winkels hadden te kampen met enorme wateroverlast. Onze hoofdstad was afgelopen dinsdag dusdanig onder water, dat in bepaalde woonbuurten, er geen onderscheid meer kon worden gemaakt tussen sloten en de rijweg. De hoeveelheid water was zo enorm, dat straten die voorheen nooit onder liepen, ineens op rivieren leken. Bewoners van Paramaribo-Noord werden vroeg in de ochtend verrast door grote overstromingen die hun woningen in een waterpoel veranderde. Dit had de vorige regering kunnen voorkomen, als zij het bedrag van US-dollar 35 miljoen voor Suriname, dat zij begin 2019 bij de Wereldbank had geleend, daadwerkelijk had besteed ten behoeve van een overstromingsrisicobeheersproject. Deze lening was bedoeld om de drainage-infrastructuur te verbeteren en het Saramacca-kanaalsysteem, te versterken. Dit project werd gefinancierd door de International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) en heeft een eindvervaldag van dertig jaar, inclusief een aflossingsvrije periode van zes jaar.  Toen reeds stelde Keerpunt de vraag, wie ons zou kunnen garanderen, dat dit geld daadwerkelijk zou worden gebruikt om de drainage-infrastructuur te verbeteren. Keerpunt had toen gehoopt, dat toen de regering Bouterse geld ter beschikking kreeg voor de afwatering, er verbetering zou optreden. Helaas blijkt er tot op heden, geen merkbare verbetering te constateren in onze afwatering.

Als zij toen in elke afvoerpomp vanaf Leonsberg, USD 1 miljoen had geïnvesteerd, was er van die lening nog USD 25 miljoen over. Helaas kreeg de media niet te horen, waaraan het geld was besteed. De regeringen Bouterse I en II, vonden het ongepast, toen ze werd voorgehouden dat het geld was verdampt, maar hoe moesten wij het anders noemen? De regeringen Bouterse hebben tot 2020 op onverantwoordelijke wijze geld verkwist. Ofschoon we in een economische crisis zaten, heeft de paarse bende de centen nooit goed besteed. Hun leenziekte heeft onze economie wel kapotgemaakt. De effecten van hun economisch desastreus beleid, zien we inmiddels terug in de huidige crisis. Dit is duidelijk te herkennen aan de hand van het bekende Nederlandse spreekwoord: ‘Van de hand in de tand leven’, wat betekent: zo gauw er geld is, wordt het meteen weer verkwist. Zo werkte de regering Bouterse nou eenmaal. Zij heeft met allerlei leningen/kredieten onze economie op een kunstmatige manier in stand weten te houden. Er zijn in de afgelopen tien jaar, veel leningen afgesloten door Bouta en zijn kliek en onder leiding van de ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, maar er werd zelden of nooit, transparantie gedemonstreerd over waar het geld precies aan werd besteed. De afgelopen week was het weer raak. In verschillende delen van onze hoofdstad, lagen de straten onder water na de hevige regenval.

More
articles