HEEFT ABOP WEL KADER?

Leo Brunswijk, de broer van de vicepresident en Abop-voorzitter Ronnie Brunswijk, is de afgelopen dagen veel in opspraak gekomen vanwege de vele functies die hij bekleedt. De kritiek vanuit de samenleving beperkte zich niet tot Leo, ook de regering, in het bijzonder de politieke partij Abop, werd niet gespaard. De broer van de vicepresident is benoemd in de Raad van Commissarissen (RvC) van N.V. Havenbeheer, de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM), Staatsolie en de Energiebedrijven Suriname (EBS). Hij is ook directielid van de EBS en voorzitter van Stichting Herkeuringen Motorrij- en Voertuigen in Suriname (SHMS).

De samenleving vindt dat één persoon, niet zoveel functies moet bekleden. Volgens de vicepresident is er geen sprake van nepotisme, maar het volk ziet dat anders. Er is volgens velen, duidelijk sprake van nepotisme, waarbij familie van politieke leiders bevoordeeld wordt. En dat terwijl deze regering voor haar aantreden, streed tegen het nepotisme dat zich voordeed bij de vorige regering. Brunswijk is afgelopen maandag ingegaan op de vragen vanuit de samenleving waarom zijn broer zoveel functies bekleedt. Hij legde uit, dat er tal van posten zijn die verdeeld zijn onder de politieke partijen die nu de regering vormen. Hij gaf aan dat de Abop, misschien 700 namen moet doorgeven.

Er moeten dus heel veel posities verdeeld worden en vijf daarvan zijn, aldus de vicepresident, naar Leo gegaan. Hij benadrukte, dat er andere leden zijn van de partij die zelfs meer dan vijf posities bekleden. Waarom worden de posities op een dergelijke wijze verdeeld?

Zijn er geen mensen binnen de partij die hooggeschoold zijn en genoeg kennis en kunde hebben om invulling te geven aan al die belangrijke posities?

En als de Abop niet over kader beschikt, wordt het tijd dat zij verder dan haar eigen partij kijkt. Het wordt tijd dat Suriname afstapt van het politieke en zich meer richt op het zakelijke. Er zijn zoveel mensen met kennis die de gelden die velen nu ontvangen, ook zouden kunnen verdienen. Maar zij komen niet in aanmerking, omdat zij niet tot een bepaalde politieke partij behoren of helemaal geen affiniteit hebben met de politiek.

More
articles