Witwascontroles vertonen ernstige gebreken zonder hulp overheid

Wereldwijd zijn er genoeg gevallen die suggereren, dat banken de zwakke schakel zijn in de strijd tegen het witwassen van geld. Hoewel er regels zijn voor banken die hen helpen witwassen tegen te gaan, is gebleken dat er een conflict is met betrekking tot de handhavers. Zo wijst nader onderzoek erop, dat het wereldwijde Anti-Money Laundering (AML) systeem ernstige structurele gebreken vertoont, grotendeels omdat regeringen de controle niet aan de politie overlaten, maar uitbesteden aan de particuliere sector. Een studie die vorig jaar door Ronald Pol, een expert op het gebied van financiële criminaliteit, werd gepubliceerd, concludeerde dat het wereldwijde AML-systeem ‘’het minst effectieve ter wereld’’ zou kunnen zijn. Veel misdaadbestrijdingsinstanties hebben niet de financiële middelen om de stortvloed aan zogenaamde ‘verdachte activiteitenrapporten’ die banken indienen, goed te analyseren wanneer ze potentieel onbetrouwbare transacties opsporen.

Maar banken dienen te veel rapporten van lage kwaliteit of onnodige rapporten in, omdat het systeem hen stimuleert om gevoelige risicocriteria toe te passen. Overheden moeten ook grip krijgen op de AML-implicaties van crypto-currencies, en de firma’s en beurzen die hen belagen. Een recent rapport van de bank voor International Settlements waarschuwde voor “een cruciale behoefte aan snelle en wereldwijde implementatie van internationale normen”. De ‘Global Threat Assessment’, een rapport van John Cusack, de ex-voorzitter van de Wolfsberg Group, een vereniging van banken die helpt bij het ontwikkelen van AML-standaarden, schat dat USD 5,8 biljoen aan financiële criminaliteit was gepleegd in 2018 – gelijk aan 6,7 procent van het mondiale bbp.

Statistieken over hoeveel is onderschept door autoriteiten zijn fragmentarisch. Een tien jaar oude schatting van de Verenigde Naties Office on Drugs and Crime, schatte het op slechts 0,2 procent van het totaal. In 2016 schatte Europol de het aantal inbeslagnames in Europa hoger is, maar nog steeds een schamele 1,1 procent. Sommige experts denken, dat het percentage de afgelopen jaren mogelijk is gedaald, deels vanwege de opkomst van op handel gebaseerd witwassen van geld, waardoor onbetrouwbaar geld naar de legitieme economieën stroomt vanwege trucjes met papierwerk voor grensoverschrijdende handel. De covid-pandemie heeft ook de kansen voor financiële criminaliteit vergroot. Criminelen hebben in het afgelopen jaar kans gezien om lege vennootschappen op te zetten om grote, slecht gecontroleerde steunregelingen van de overheid te exploiteren. In Groot-Brittannië hebben de autoriteiten meer dan 50.000 meldingen ontvangen van mogelijk misbruik van zijn ‘Bounce Back Loans’ en verlofregelingen.

De Financial Action Task Force (FATF), het intergouvernementele orgaan dat mondiaal werkt aan de AML-normen, geeft toe dat er problemen zijn met het systeem. Afgelopen oktober was de president, Marcus Pleyer, geïrriteerd en beschuldigde de overgrote meerderheid van de landen ervan te falen om het witwassen van geld aan te pakken. Sommige landen hebben solide cijfers weten te behalen in de beoordelingen van de organisatie door mooie AML-wetten aan te nemen, alleen om ze tijd te geven om de belangrijkste bepalingen niet implementeren. Een van de overtreders is de Verenigde Arabier Emirates, waar zwakke handhaving Dubai heeft geholpen een toevluchtsoord te zijn voor corruptie.

‘’De wereldwijde inspanningen om het witwassen van geld uit te bannen, zijn in de afgelopen vijf jaar in ieder geval afgenomen’’, zegt Robert Barrington, hoogleraar anti-corruptiepraktijken aan de universiteit van Sussex. In 2016 organiseerde David Cameron, de toenmalige premier van Groot-Brittannië, een wereldwijde anti-corruptietop, en andere regeringen stonden in de rij om de zaak te steunen. Maar Groot-Brittannië werd afgeleid door de Brexit. In Amerika toonde de toenmalige president Donald Trump, weinig leiderschap over de kwestie. Rusland en China hebben de inspanningen om de wereldwijde inspanningen op het gebied van corruptiebestrijding te coördineren, belemmerd.

Drie grote problemen hinderen de strijd tegen financiële criminaliteit: een gebrek aan transparantie; gebrek aan samenwerking; en een gebrek aan middelen. Begin met transparantie. Onderzoekers kunnen worstelen om de echte eigenaren van lege vennootschappen te identificeren, die zich vaak verstoppen achter juridische zaken. Er is enige vooruitgang geboekt bij het vergroten van de zichtbaarheid. Groot-Brittannië lanceerde een openbaar register van bedrijfseigenaren in 2016, wat verschillende anderen ertoe aanzette dit voorbeeld te volgen. Groot-Brittannië offshore satellieten, zoals de Britse Virgin Islands en Jersey, zijn erin geslaagd registers opzetten of bestaande te versterken.

Eind vorig jaar hebben Amerikaanse wetgevers een wet aangenomen die eigendomsgegevens vereist van bedrijven die op staatsniveau zijn geregistreerd, inclusief in de oprichtingsfabrieken van Delaware, die in een federaal register moeten worden opgenomen. Veel landen mijden echter nog steeds registers, en degenen die ze hebben, hebben ondervonden problemen. In Groot-Brittannië zijn criminelen bijvoorbeeld bereid geweest om een ​​aanvraag in te dienen met onjuiste informatie, of helemaal geen, gezien de bescheiden straffen daarvoor. Ondertussen zijn er plannen om de details die bedrijfseigenaren op de website moeten vrijgeven, terug te schroeven. De FATF herziet zijn norm inzake transparantie van uiteindelijk begunstigden met het oog op het laten aanraken; de huidige versie zegt alleen dat ‘bevoegde autoriteiten’ tijdig toegang zouden moeten hebben tot dergelijke informatie. Maar het krijgen van 39 kernleden – van Amerika en de EU tot China en Rusland – zal moeilijk zijn om overeenstemming te bereiken over een nieuwe richtlijnen. Het tweede probleem, gebrek aan samenwerking;  belemmert de samenwerking tussen regeringen, en met banken in de frontlinie. De grote witwasprogramma’s zijn geavanceerd en transnationaal, terwijl de inspanningen tegen witwassen gebalkaniseerd blijven. Informatie delen tussen regeringen verbetert, dankzij de samenwerking tussen financiële inlichtingeneenheden, nationale centra die gegevens verzamelen over verdachte transacties. Maar het wederzijdse rechtshulpsysteem, dat landen die misdrijven onderzoeken, gebruiken om informatie van elkaar te vragen, is onhandig. Wat betreft gegevens die van en naar banken stromen, zijn de voordelen van het delen onbetwistbaar. “De waarde van informatie afkomstig van een netwerk van banken is duizenden keren hoger dan de informatie die elke bank heeft, omdat u niet alleen kunt zien waar het geld vandaan kwam van, maar waar het heen ging, en waar het vandaan ging, enzovoort. Het geeft je een plaatje van het netwerk ”, zegt het hoofd van een grote internationale bank. Helaas is het niveau van samenwerking “verschrikkelijk”. Amerika doet het het beste, dankzij de Patriot Act, maar zelfs daar gebeurt het delen van informatie op kleine schaal, en voor al het andere is een bevel van een rechter, “wat moeilijk is als je nog niet weet wat de misdaad is”. ‘’Groot-Brittannië staat op de tweede plaats’’, zegt hij, ‘’met ongeveer 30 procent van de gegevensuitwisseling in Amerika.’’

En op de derde plaats? “Nee, een.” Een enorm obstakel bij het delen van informatie zijn de wetten op de gegevensprivacy, die in veel gevallen landen verhinderen dat banken informatie doorgeven aan autoriteiten, met name die in andere landen.

Sommige grote banken hebben gelobbyd om uitzonderingen te maken voor AML, maar “Overheden zien het niet als een wetgevende prioriteit”, zegt een leidinggevende bij een andere bank. De derde moeilijkheid, een gebrek aan middelen, komt voort uit het feit dat er sprake is van witteboordencriminaliteit minder zichtbaar dan gewelddadige criminaliteit. Uitgaven aan het beteugelen van dit laatste gaat beter naar beneden met het openbaar ministerie (OM). In Groot-Brittannië maakt fraude meer dan een derde van de gerapporteerde misdaad uit, maar minder dan 1 procent van de politiemiddelen in termen van agenten. Banken kunnen veel geld aan AML uitgeven, maar de criminelen komen niet voor de rechter als regeringen niet investeren in politie en vervolging.  Dit alles suggereert dat regeringen gezamenlijk harder moeten werken om het AML systeem geschikter te maken voor het doel. “Banken de schuld geven voor het niet correct implementeren van anti-witwaswetten is een handige fictie”, concludeerde het rapport van Pol.

Het geeft ook een oneerlijk beeld aan de niet-bancaire actoren die corruptie mogelijk maken. Terwijl boetes voor banken met slechte AML-controles zijn meedogenloos gestegen, zijn het advocaten die onbetrouwbare  Shell-bedrijven opzetten, accountants die niet op correcte wijze handelen en ermee wegkomen. Het Britse inkomsten- en douaneagentschap houdt bijvoorbeeld toezicht op meer dan 30.000 accountants, makelaars en andere bedrijven voor het witwassen van gelddoeleinden; in het boekjaar 2019-2020 heeft het slechts 31 boetes opgelegd, gemiddeld £ 290.000.

(Bron: Losing the war against money-laundering is being los)

More
articles