Instroom Haïtianen slechts door betrokkenheid overheid

“De keuze voor stelselmatige chartervluchten in een periode dat inreizen volgens overheidscommunicatie beperkt zou zijn, is moeilijk verklaarbaar of in een wettelijk kader of kader van beleidsregels te plaatsen. Zonder meer is luchtpersonenverkeer niet mogelijk en zelfs illegaal, zonder de betrokkenheid, kennis van de N.V. Luchthavenbeheer en verschillende bestuursorganen. Daarin besloten ligt geen gedoogbeleid, maar actieve betrokkenheid”, aldus advocaat Antoon Karg tegenover de krant. De jurist zegt het voorgaande met betrekking tot de wekelijkse instroom van Haïtianen naar ons land. Ofschoon de overheid recentelijk nog heeft bekendgemaakt dat de grens via de lucht uitsluitend is opengesteld voor essentieel personenverkeer, met inachtneming van de geldende protocollen, vinden er naar verluidt, wekelijks chartervluchten plaats vanuit Haïti naar Suriname. Volgens een welingelichte bron, is dit een zorgwekkende situatie, omdat Haïti als een hoogrisicoland wordt beschouwd.

De Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus, is al enige tijd in Haïti geregistreerd.

Karg zegt naar aanleiding hiervan, dat dit in ieder geval inbegrepen moest zijn bij de communicatie van de overheid en dus onderdeel van het vertrouwensbeginsel en gelijkheidsbeginsel, en is de maatstaf van ‘essentieel’ personenverkeer. “Welke essentiële rol stelselmatig en groepsgewijs is weggelegd, is onduidelijk en daarom is minder aannemelijk, dat werkelijk voor ieder van de reizigers, aan dit vereiste voldaan wordt. Wanneer rekening gehouden wordt met de gezondheidsrisico’s voor het land van inreizen, het land van uitreizen, in geval van retour, maar ook, voor de passagiers zelf, ontstaat de vraag, welk belang gediend wordt en of, taalbarrière en al, het om een vrijwillig komen en gaan gaat. Ook zegt hij, dat in 2009 en in 2015, is het wetboek van strafrecht werd gewijzigd, om zedendelicten en delicten gerelateerd aan mensenhandel en gezamenlijke inspanningen betreffende onvrijwillig personenverkeer en vormen van onderdrukking en uitbuiting, tegen te gaan. “Het is opvallend wanneer binnen twee, internationaal kwetsbare jurisdicties voor delicten in die sfeer, er zo stelselmatig personenverkeer plaats vindt”, aldus de advocaat.

More
articles