DOODSBEDREIGINGEN EEN OUD FENOMEEN

Wij van Keerpunt, zijn helemaal niet geschrokken van de berichten dat er momenteel doodsbedreigingen worden gelanceerd via sociale media naar politici, in dezen leden van De Nationale Assemblee, zowel van de oppositie als coalitie. Een oud fenomeen dat we uit de revo-tijd kennen en dat veelal werd toegepast  om vermeende tegenstanders van het militaire regiem onder leiding van Desi Bouterse, de stuipen op het lijf te jagen. Veel personen waaronder journalisten, waren hier het slachtoffers van.  In bepaalde gevallen werden de bedreigingen ook kracht bijgezet in schietincidenten op woningen en voertuigen. Veel mensen die destijds werden bedreigd, achtten het toen raadzaam het land te verlaten.  We memoreren de bedreigingen aan het adres van mr. André Haakmat, de gewezen minister van Leger en Politie en Buitenlandse Zaken onder het kabinet Chin A Sen.  De man zijn woning aan de Nickeriestraat, werd in de maand oktober 1982, met zwaar machinegeweervuur beschoten. Kort daarop vluchtte Haakmat via Albina het land uit.  André Kamperveen en Cyrill Daal  brachten Haakmat toen naar de grensplaats, waardoor hij de gelegenheid kreeg om via Cayenne en Parijs, Nederland te bereiken.  Wij weten allemaal wat er toen  twee maanden later, met Daal en Kamperveen is gebeurd.  Veel ouderen onder ons weten precies hoe het zat met de bedreigingen en wie daar allemaal achter zaten in die periode. Gedurende de strijd in het binnenland tussen het Jungle Commando  onder leiding van Brunswijk en het Nationaal Leger, werd de situatie alleen maar grimmiger  en de verdenkingen tegen landgenoten groter en bleven de bedreigingen direct of indirect, niet uit. Je werd  opgebeld en gezegd dat je eigenlijk al een lijk was.  Er waren toen geen sociale media en eenieder wist wie dit soort macabere handelingen pleegde. De angst en schrik moest er bij  de gemeenschap wel in blijven en doodsbedreigingen waren toen in.  In de afgelopen jaren werd het  een stuk minder met deze intimidatie van personen in dit land, maar we moeten ons niet vergissen in bepaalde elementen die nog steeds in ons midden zijn en die via tal van scenario’s, zware onrust en angst in ons midden willen creëren. De draaiboeken  worden wederom afgedraaid en Keerpunt heeft een heel goed idee, uit welke hoek die komen. Oppositiebanken bezetten bevalt velen absoluut niet  en dan worden zogenaamd ook politieke genoten bedreigd, maar zulks is slechts camouflage. De bedoeling is in werkelijkheid om coalitiegenoten angst aan te jagen, omdat de mogelijkheid tot het voeren van prudent beleid, zowel effectief als efficiënt moeten worden ondermijnd. En hoe sneller zulks gebeurt, des te beter.  Gewoon een vorm van criminaliteit die je als ‘cybercrime’ zou kunnen bestempelen. Waarom bleven de doodsbedreigingen tussen 2010-2020 uit? En waarom hebben die nu wederom nieuw leven verkregen? Allemaal deel van de vele scenario’s  die nu worden afgedraaid en voor mensen die er ervaring mee hebben, snel worden blootgelegd. Er gaat echt niets gebeuren met de assembleeleden  die de bedreigingen  hebben ontvangen. Het gaat er gewoon om, een vervelende en grimmige sfeer in het land te creëren. Een van voortdurende angst en dat te midden van de huidige depressie en de COVID-19 ellende die we doormaken. De mensen die zich bezighouden met zulke misdadige praktijken, op eigen initiatief of in opdracht, zijn verkeerd bezig en leveren dit land en volk echt geen voordeel op. Als de justitie op een onbelemmerde wijze haar onderzoek in deze kwestie van doodsbedreigingen goed, snel  en adequaat  doet, zal duidelijk worden wie achter dit oude fenomeen zit of zitten.

More
articles