TIPJE VAN DE SLUIER GELICHT

Minister Krishna Mathoera van Defensie, heeft een beetje uit de school geklapt, door ruchtbaarheid te geven aan het op ongebruikelijke wijze in handen komen van varend materieel van de marine van het Nationaal Leger, van de ondernemer Jerrel van Embricqs. Maar liefst acht patrouillevaartuigen van de marine zouden door ex-minister Ronnie Benschop aan Van Embricqs zijn afgestaan en voor deze overdracht, zouden geen officiële documenten op Defensie zijn aangetroffen. Het materieel dat aan Defensie toebehoort, wenst Mathoera terug te krijgen in de boezem van de defensieorganisatie, hetgeen Van Embricqs weigert, alvorens hij een vergoeding  van de overheid ter waarde van USD 199.500,- aan achterstallige beheerskosten voor vijf boten heeft ontvangen, meldt Starnieuws uit informatie verkregen van de bewindsvrouwe op Defensie. Mathoera  onthult nu zaken die volgens haar, op ongebruikelijke wijze hebben plaatsgevonden en wel onder de verantwoordelijkheid van haar voorganger Benschop op het voormelde ministerie. Maar de minister zou haar voelhorens verder moeten uitsteken en zal dan zeker tot de onthutsende conclusie komen, dat er veel meer vunzigheid bij de grootste gewapende macht heeft plaatsgevonden, tussen 2011 en 2020. Reeds kort na het  vertrek van kolonel Gillard als bevelhebber van het Nationaal Leger, werden er maatregelen getroffen, om ook in de Memre Buku Kazerne  zaken die zogenaamd obsoleet waren geraakt, in de veiling te plaatsen. Met name materieel, dat na reparatie en dus een geringe investering, weer bruikbaar kon worden gemaakt, werd snel afgestoten om daarvoor nieuw materieel, te kunnen aanschaffen. Op de koopsom werd zoals gebruikelijk bij de exponenten van de Revo, wederom zwaar aan overfacturering gedaan. Gebeurde ook tijdens de regering Wijdenbosch bij de aanschaf van boten voor de marine (dezelfde boten vervaardigd van fiberglass die nu in handen zijn van Van Embricqs) en Casas vliegtuigen voor de luchtmacht. Dat allemaal geschiedde met een lening, groot 44 miljoen dollar, bij de Spaanse bank Santander en Bilbao. Bevelhebber Benschop die de in ongenade gevallen Gillard opvolgde, besloot zoveel mogelijk nieuw materieel aan te schaffen, met name bussen van het merk Mercedes uit Columbia. Ook hierbij ontstond het vermoeden, dat hier overfacturering werd toegepast. Maar er verdween meer uit de Memre Buku Kazerne. Zwaar materieel geschonken door India, waaronder  een bulldozer, ging naar het commissariaat te Para, alwaar men terreinen ontboste voor particulieren en natuurlijk tegen betaling. Niet duidelijk werd of deze opbrengsten in handen van de districtskas kwamen of bij derden. Minister Mathoera zou zich goed moeten laten informeren, over wat er zich in 2011, nog in de MBK-zuid garages bevond en wat er allemaal gewoon verpatst is aan vrienden voor wegwerpbedragen en of via een fromu veiling, is verdwenen. Allemaal staatsbezit dat verkwanseld werd, omdat het volk ervoor gekozen had rovers aan de macht te brengen. De marine verloor haar boten en kan tegenwoordig maar moeilijk uit de voeten en is nauwelijks in staat de grenzen en kustwateren te bewaken en of beschermen. Misschien was het wel de bedoeling dit onderdeel van het Nationaal Leger te verlammen, om zo bepaalde activiteiten voor de kust in alle vrijheid te doen plaatsvinden. Bij de luchtmacht is het ook niet anders. Ook daar werd de zaak schromelijk verwaarloosd en kan er momenteel door gebrek aan onderdelen, niet meer naar wens worden gevlogen met de beschikbare helikopters, die enkele jaren geleden aan Suriname door India waren geleverd. Minister Mathoera moet naar onze mening, grootschaliger laten onderzoeken, wat er allemaal is gebeurd met staatseigendommen en waar het toentertijd nog bruikbare materieel van alle legeronderdelen op een misdadige wijze naartoe is gegaan en in hoeverre het nog terug kan worden gevorderd.

More
articles