OPENBAARHEID VAN BESTUUR EN REGELRECHTE BOYCOT

In de afgelopen decennia werd niet slechts de onafhankelijke pers geconfronteerd met regeringen die openbaarheid van bestuur tijdens propagandacampagnes, voorafgaande aan volksraadplegingen, propageerden en beloofden te hanteren, maar na verkiezingswinst zich veelal niet aan de gedane belofte hielden. Zoals voormeld, werd niet alleen de onafhankelijke media met dit fenomeen geconfronteerd, maar ook personen en instanties, die in veel gevallen ernstig verlegen waren om zeer noodzakelijke en bruikbare informatie, bleven veelal in de kou staan. Voorafgaande aan de verkiezingen van 25 mei 2020, werd er ook door exponenten uit de huidige regering Santokhi, gefulmineerd tegen de vaak geheimzinnige wijze waarop het kabinet Bouterse zaken aanpakte en dat de bevolking pas delen van het inhoudelijke te weten kwam, nadat er behoorlijk was gelekt. We wensen te refereren aan de uitermate geheimzinnige besprekingen, die werden gevoerd met de Alcoa inzake het vertrek uit Suriname en de aankoop van de Brokopondo krachtcentrale, om maar een voorbeeld uit de periode van de regeringen Bouterse, aan te halen.  Er werd voor 25 mei 2020 van alles en nog wat beloofd, maar vooral dat er meer openheid zou plaatsvinden, als het volk maar voor de huidige partijen van de coalitie zou stemmen. De NDP-regering van Bouterse werd weggestemd en we kregen een coalitie bestaande uit VHP, ABOP, NPS en PL. Velen hadden gestemd voor een verandering en natuurlijk ook voor meer openbaarheid van bestuur. En juist die belofte, wordt momenteel zeker niet ingevuld. Zeer opmerkelijk, is dat  bepaalde bewindslieden een voorkeur demonstreren voor een medium en andere media doodgewoon, niet te woord staan. Bij bepaalde bewindslieden mogen de vragen via de e-mail worden opgestuurd en dan moet je maar hopen, dat er antwoord komt. Een telefonisch interview is bij de meeste raadsleden absoluut onmogelijk. Echter is het  wél zo, dat bepaalde media op elk moment  contact kunnen opnemen en te woord worden gestaan, weer  anderen hoeven  het niet eens te proberen.   Duidelijk dient gesteld te worden, dat onafhankelijke media zich altijd verzet hebben tegen het louter opnemen van perscommuniqués, aangeleverd door een publiciteitsdienst als de Communicatie Dienst Suriname, CDS, omdat die niet als doorgeefluik wensen te functioneren.  Vrije media zijn gebrand op primeurs en wensen het nieuws apart en boeiend voor hun  ontvangers  te houden, en juist daarom, behoort  de toegang tot beleidsmakers  open te blijven  en openbaarheid van bestuur, zoals beloofd, gerespecteerd en toegepast te worden. Tot op dit moment en wel acht maanden verder, zijn er slechts enkelingen uit de uitvoerende macht en wetgevende macht die zulks begrijpen en daar ook inhoud aan geven.  Wij roepen de regering Santokhi daarom op zich aan  haar beloften, gedaan voorafgaande aan de verkiezingen te houden, en de openheid van bestuur daadwerkelijk gestalte te geven.

More
articles