Beleid jeugdcriminaliteit moet aangepast worden

Gisteren is de workshop: ‘De toekomst van de jeugd, beleid en wetgeving’, in De Nationale Assemblee (DNA) geopend. De vaste commissie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AWJ) in DNA, zal zich buigen over het jeugdbeleid. Er is onder andere gesproken over het onderwijs en het belang daarvan voor de toekomst van de jeugd. Verder is er breedvoerig gesproken wat er gedaan kan worden om schooluitval en voortijdig schoolverlaten te voorkomen. De coördinator van het Doorgangscentrum Opa Doeli, Danielle Beeldsnijder, zei dat in de afgelopen periode, de jeugdcriminaliteit gestegen is. Namens het ministerie van Justitie en Politie, deed zij enkele voorstellen over hoe het beleid eruit zou kunnen gaan zien.

Er werd ook gesproken over preventie en beleid met betrekking tot jeugdbegeleiding.

Beeldsnijder zei dat kinderen thuis horen bij hun familie of in een gezond gezin. Volgens haar, zal er veel gedaan moeten worden om het probleem te kunnen aanpakken. Beeldsnijder stelde, dat er tal van factoren zijn die met het jeugdbeleid gepaard gaan, onder andere gezonde voeding, interventieprogramma’s en medische begeleiding.

Ook van wetgeving moet er sprake zijn.

“DNA gaat zich daarover bekommeren, en heeft ons in dat kader gevraagd, onze ideeën met ze te delen. De ideeën zijn onder andere wetten, die gemaakt of aangepast moeten worden om de jeugdigen in detentie goede programma’s te bieden, zodat zij gecorrigeerd terug kunnen naar die samenleving”, aldus Beeldsnijder. De Wet op Nazorg is volgens Beeldsnijder een van de wetten die herzien moet worden.

“Binnen onze diensten hebben we de justitiële kinderbescherming, deze doet de maatschappelijke begeleiding als de kinderen in detentie zijn. Een onderdeel van die begeleiding is dat wanneer de kinderen in vrijheid zijn gesteld, er een nazorgtraject is. Maar omdat dit niet bij wet is vastgelegd, raken we de kinderen kwijt. Eenmaal in vrijheid komen de kinderen niet terug voor verdere begeleiding.” Niet alleen de Wet op Nazorg moet volgens Beeldsnijder aangenomen worden, maar het algemeen beleid met betrekking tot jeugdcriminaliteit moet ook aangepast worden.

-door Orsilia Dinge-

 

More
articles