‘Krijgsraad moet nu uitspraak doen bij 8 decemberstrafproces’

Advocaat Gerard Spong van het advocatenkantoor Spong Advocaten te Amsterdam (Nederland), zei vanochtend in het radioprogramma ABC Aktueel, dat Suriname bij de afhandeling van het 8 decemberstrafproces, een voorbeeld aan El Salvador zou moeten nemen. Volgens Spong heeft de Supreme Court (Hooggerechtshof) van El Salvador, op 13 juli 2016, een uitspraak gedaan inzake de amnestiewet die gold in het land. De Supreme Court besliste, dat de amnestiewet onconstitutioneel moest worden geacht. “De wet werd in strijd geacht met het internationale humanitaire recht’’, zegt Spong. Hij stelt, dat dit ook voor Suriname geldt. “De Amnestiewet is onconstitutioneel en is in strijd met het internationale humanitaire recht zoals dat tot uitdrukking is gebracht in de Surinaamse grondwet. Klaar is kees”, aldus Spong.

“De Surinaamse rechters moeten in de voetsporen van heel wat Zuid-Amerikaanse rechters treden. Het is schandalig, dat een rechter achteraf moet vaststellen, dat het Surinaamse parlement een onconstitutionele wet heeft aanvaard die in strijd is met het internationale humanitaire recht.” Volgens Spong zou De Nationale Assemblee, de Amnestiewet moeten intrekken. “Maar zolang het parlement daarmee in gebreke blijft, is de rechter aan zet. Dit soort wetten kunnen niet.”

Spong zegt dat wat betreft het 8 decemberstrafproces, de Krijgsraad nu een uitspraak moet doen. “Ik hoop, dat het einde in zicht is. Er is lang genoeg geprocedeerd, alle verweren zijn op tafel gegooid en er is geen enkele deugdelijke reden waarom dit zich zou moeten voortslepen”, aldus Spong.

Eerder had Spong gezegd, dat de afhandeling van het 8 decemberstrafproces te traag verloopt. Hij stelde toen voor, dat het Hof van Justitie zich in een aaneengesloten periode van dagelijkse marathonzittingen, committeert aan deze rechtszaak. Voor de nabestaanden in het 8 decemberstrafproces is het volgens Spong, een buitengewoon zware opgave te zien dat het strafproces zich zo langzaam voltrekt.

More
articles