ONACHTZAAMHEID LEVENSGEVAARLIJK

Onachtzaamheid kan ons de grootste ellende opleveren, nu er dagelijks minder besmettingen van het COVID-19-virus worden geregistreerd. We zeggen met nadruk ‘worden geregistreerd’, want het aantal gepleegde testen hoeft nog geen graadmeter te betekenen dat de ziekte op zijn retour is in Suriname. En mocht het zo zijn dat de ziekte aan invloed aan het inboeten is, wil dat nog niet zeggen, dat we buiten het COVID-19 en het mutantengevaar zijn komen te liggen. Als we achteloos worden en doen alsof we wederom de situatie hebben als voor maart 2020, dan is dat een volkomen verkeerde beoordeling. Onze gezondheidsautoriteiten zijn erin geslaagd door een goede strategie in de bestrijding en het bedwingen van de ziekte toe te passen, het aantal besmettingen terug te dringen. Maar COVID-19 heerst nog steeds over de hele wereld en maakt duizenden dodelijke slachtoffers op dagbasis in ons buurland Brazilië. En dan hebben we ook nog die onnozelen die beweren, dat de ziekte niet bestaat en in eigen ontkenning voortgaan. Zo ook de president van Tanzania, John Magufuli, die beweerde dat COVID-19 helemaal niet bestaat en zijn bevolking opriep door gebed het virus te bezweren. Magufuli is zelf aan COVID-19 overleden.  Hij bestelde ook geen vaccins om zijn volk te beschermen. Er moeten vele duizenden Tanzanianen aan COVID-19 zijn gestorven en dat allemaal door een ontkennende dwaas, die dacht de wijsheid in pacht te hebben. En zo hadden we een in de Verenigde Staten en nog steeds een ander in Brazilië die zijn bevolking voorhoudt, dat ze minder moet zeuren en die er niet aan denkt bepaalde ernstige getroffen gebieden in een lockdown te plaatsen. Het gevolg is dat er over geheel Brazilië  op de donderdag  287.795 mensen reeds aan COVID-19 en vermoedelijk de variant, zijn overleden. En er komen dagelijks minimaal 1000 doden bij. De situatie is daar nu zo ernstig, dat men Brazilië, ‘’het kerkhof van de wereld noemt’’. COVID-19 en zijn variant P1, maken nu slachtoffers in alle uithoeken van het land en zelfs in Riogrande do Sul in het uiterste zuiden, is de situatie uitermate zorgwekkend. En juist omdat we dat nu zo goed en snel vernemen, mogen wij geen moment de zaak met nonchalance benaderen en denken, dat wij met enkele minimale ingrepen en controlemethoden, de zaak buiten de grenzen kunnen houden. Keerpunt waarschuwt wederom en voor de zoveelste keer, dat de bewaking van onze grenzen ver beneden peil verkeert en dat daar snel verandering in dient te komen. Via tal van sluipwegen komen nog vreemdelingen het land binnen en we doen nog veel te weinig om dat tegen te gaan. Ook onze eigen mensen zien het gevaar van een buitenlandse besmetting niet in voldoende mate in. Als we alleen maar kijken hoe slecht men zich in het oosten des lands houdt aan de anti-COVID-19-maatregelen (mond- en neuskap, social distancing en  handen regelmatig wassen), dan houdt Keerpunt zijn hart vast. Velen lopen maar te leuteren over een verdere versoepeling van de maatregelen en in het bijzonder de avondklok, maar denken niet aan de ellende die een derde golf voor dit land zal inhouden. Een derde golf met misschien ook nog een mutant als P1 uit Brazilië, er bovenop.  Keerpunt hoopt dan ook dat minister Ramadin zijn been stijf houdt en voorlopig niet verder versoepelt. De immunisatie van ons volk komt op gang, maar heeft nog steeds niet het punt bereikt dat we van geruststelling kunnen spreken. En juist omdat we nog niet zover zijn, moeten we waakzaam blijven ter bescherming van de gehele samenleving. Het gevaar is nog veel te groot om er grapjes mee te maken. Tot onze spijt moeten we toegeven, dat zeer veel landgenoten denken dat ze immuun zijn of dat COVID-19 geen dodelijk karakter hoeft te hebben. We kunnen slechts meewarig naar deze simpele en onverantwoordelijke geesten kijken.

 

More
articles