‘Vissers blijven alles zelf betalen’

De secretaris van het Visserscollectief, Mark Lall, zegt aan De West, dat er wel mogelijkheden zijn om de controles op zee beter uit te voeren. Hij verklaart dat er een  ‘vessel monitoring systeem (VMS)’ toegepast wordt om de vissers te kunnen monitoren. Volgens Lall moet het VMS-systeem de boten op zee op kunnen opsporen. “Tot nu toe functioneert het VMS-systeem niet goed. We krijgen geen steun om het systeem beter te laten werken. Uiteindelijk blijft de visser maar uit eigen zak alles betalen, en we betalen nu voor systemen die niet werken”, aldus Lall. Volgens Lall, bestaat het VMS-systeem uit hardware en software. Lall stelt, dat er al voor de hardware betaald is, maar de installatie niet op alle vissersvaartuigen heeft plaatsgevonden. De software zal volgens Lall door middel van een locatie moeten aangeven, waar het vaartuig zich op een bepaald moment bevindt. Het VMS-systeem kan worden uitgebreid met een two-way communication, waardoor er gecommuniceerd kan worden tussen de bemanning en de vergunninghouder. “Geloof in het VMS-systeem,  dat werkt voor de vissers niet”, benadrukt Lall. Lall vertelt, dat er momenteel een paar boten zijn, die het VMS-systeem wél aan boord hebben. “Vissers hebben vastgesteld dat het VMS-systeem op zich, niet optimaal werkt zoals het zou moeten”, aldus Lall. Het ministerie van Landbouw Veeteelt Visserij (LVV) eist volgens hem, gewoon dat boten het VMS-systeem aan boord moeten hebben. Hij verklaart, dat één van de VMS-systemen niet beschadigd is, maar wel een servicebeurt nodig heeft. De leden van het collectief hebben wel contact gemaakt met het bedrijf om dit na te kijken. Het ingeleverde systeem is volgens Lall tot nu toe nooit meer terug gebracht naar de desbetreffende leden. Sommige vissers hebben volgens Lall al wel voor het apparaat betaald, maar het nog niet ontvangen. “Terwijl uit de groep bij wie het al geïnstalleerd is, er klachten komen inzake het functioneren”, stelt Lall. Vervolgens zegt de secretaris van het Collectief, dat het VMS-systeem, ook een ‘panic button’ heeft, die bij noodsituaties, kan worden ingedrukt. “Wanneer er zich een ramp of noodgeval voordoet, kan de politie en of de kustwacht, door middel van de panic-button ingeschakeld worden”, zegt Lall. De signalen kunnen volgens hem, in feite ontvangen worden door de autoriteiten, waarbij de coordinaten vastgesteld kunnen worden en er gerichte actie ondernomen kan worden. “Dat blijkt in de praktijk niet zo te zijn, want als er op de knop gedrukt wordt, reageert niemand”, benadrukt Lall. De vissers hebben volgens Lall te lang gewacht op het VMS-systeem.

Lall is van mening, dat elke boothouder die in aanmerking wil komen voor een vergunning, volgens de voorwaarden verplicht is om het VMS-systeem aan te schaffen. “De aanschafkosten zijn 395 US dollar. Bovendien moeten er ook maandelijkse abonnementskosten van 30 US dollar betaald worden.” Indien een boot niet voorzien is van een VMS-systeem, zal de vergunning van zo een boothouder ingetrokken worden en krijgt hij vervolgens ook geen toestemming meer om te vissen. “Er zijn nog geen gesprekken gevoerd met de vertegenwoordigers van LVV, maar er zullen wel naar manieren gezocht moeten worden om de vissers op zee te volgen om zo veiligheid te helpen garanderen”, aldus Lall.

More
articles