IMF en regering tekenen mogelijk deze week overeenkomst

De onderhandelingen tussen het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de regering, zijn naar verluidt, rond. De onderhandelingen duurden langer dan verwacht, omdat er over twee kwesties nog geen overeenstemming was bereikt. Er is nu een akkoord bereikt en de overeenkomst zal naar wij vernemen, mogelijk deze week worden ondertekend.

De eerste kwestie betrof de overheidsbegroting, de tweede het wisselkoersbeleid. Wat de overheidsbegroting betreft, is het IMF van mening, dat het door de regering gepresenteerde budget, niet realistisch is. In het onlangs gepubliceerde ‘Landrapport’ wordt gesteld, dat Suriname in 2021, ondanks na afweging van het financieringspotentieel van het IMF, niet in staat zou zijn om zich de uitgaven in de huidige staatsbegroting te permitteren. Eerder had president Chandrikapersad Santokhi gezegd, dat de regering eind januari een nieuwe begroting zou indienen, doch dit is nog niet gebeurd.

Het akkoord tussen het IMF en de Surinaamse regering zal volgens betrouwbare bron net op tijd wordt afgehandeld, want de aflossingen van buitenlandse schulden hervatten na 26 april. Ook zijn de uitstelperiodes voor sommige lokale obligaties al begonnen. Volgens een onlangs gepubliceerd rapport van EMFI, zou de regering de standstill kunnen verliezen van de obligatiehouders, indien de onderhandelingen met het IMF niet snel worden afgerond. In het rapport stellen economen en andere deskundigen, dat hoewel president Santokhi hoopte dat er snel een akkoord zou worden bereikt, (mogelijk eind januari of begin februari), de onderhandelingen nog lopen. Om tot een realistisch voorstel te komen, zou de regering volgens EMFI, een herstructureringsakkoord moeten sluiten met de obligatiehouders, die tot nu toe hebben gewacht op de resultaten van de overeenkomst met het IMF.

Volgens de minister van Financiën, Armand Achaibersing, waren zij al heel ver met het IMF, alleen over de twee punten met betrekking tot het begrotingsbeleid en de wisselkoers, moesten zij nog tot een vergelijk komen. De minister maakte tevens duidelijk, dat het IMF-proces ook gekoppeld is aan het onderhandelingsproces met schuldeisers, voornamelijk de Oppenheimer crediteuren.

 

 

More
articles