Directe stopzetting levering dialysemiddelen aan NNC

Afgelopen donderdag werden de zorgvragers geconfronteerd met een brief waarin werd meegedeeld, dat de diensten met ingang van maart, niet verzekerd zijn, omdat de leverancier van dialysemiddelen de levering aan het Nationaal Nierdialyse Centrum (NNC) per 8 februari 2021, zou hebben stopgezet. Als gevolg hiervan zou volgens de leiding, een schaarste zijn ontstaan, waardoor er geen voortzetting van de dienstverlening kan worden gegarandeerd. De leiding sluit niet uit dat de problemen mogelijk dit weekend al merkbaar zullen zijn.

De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, zei via een lokaal medium, dat hij zelf pas op de hoogte zou zijn gesteld van de problemen rond de levering van de nierdialyseproducten. Volgens de minister gaat het om een betalingsachterstand sedert de periode van de vorige regering. Ramadhin geeft aan dat vanaf zijn aantreden als minister, een aantal achterstallige betalingen zijn ingelopen. Hij zegt ook met deze leverancier reeds gesprekken te hebben gevoerd, waarbij hij gevraagd heeft de dienstverlening niet te stoppen, vanwege de ernstige gevolgen die dit kan hebben voor de patiënten. De minister zegt, bereid te zijn de komende week de betalingsachterstand in te lopen.

De minister is er niet over te spreken dat de leverancier naar het uiterste middel grijpt. Het gaat om een betalingsachterstand van een jaar en volgens de minister, had men toen reeds een halt moeten toeroepen. Het gaat om producten die in Suriname worden gemaakt en het zou, aldus de minister, kwaadaardig zijn van de leverancier om voet bij stuk te houden en niet te leveren.

More
articles