Santokhi: ‘Niet alles is correct gegaan, maar de intenties waren zuiver’

“Niet alles is correct gegaan, maar de intenties waren zuiver. Er is gehandeld in het belang van de hele samenleving. Er is geen cent verduisterd of uitgegeven van de staat, door de staat of de nieuwe NV. Er was ook geen intentie om de NV buiten overheidssfeer te houden.” Dit zei president Chandrikapersad Santokhi gisteren in het parlement tijdens de vergadering waarbij de regering om duidelijkheid is gevraagd over de mogelijke oprichting van de investeringsmaatschappij New Surfin N.V. De president zei dat minister Armand Achaibersing van Financiën in de regeringsraad duidelijk heeft aangegeven, dat voor het traject van aantrekken van ‘fresh capital’ er een ‘special purpose vehicle’ nodig zou zijn dat opgezet moet worden om dit traject te bewandelen. Echter was de naam niet genoemd, maar er is aldus de president, wel aangegeven wat het doel en de modaliteit is. Volgens de president was de intentie puur om een nieuwe investeringsmaatschappij op te zetten in het kader van aantrekken van fresh capital en ter voorbereiding daarop, zou de NV worden opgericht.

Financiënminister Achaibersing en minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken die respectievelijk president-commissaris en commissaris van de NV waren, hebben volgens hem, binnen het overheidsbeleid gehandeld, met als doel ontwikkeling te brengen voor de samenleving. Doel van de oprichting van de NV is dat deze ervoor zorgdraagt dat de investeerders niet onnodig te maken krijgen met bureaucratie, maar op een vlotte manier zaken kunnen doen.

“Er is geen enkel rechtsgevolg geweest bij de voorgenomen oprichting van de NV, er zijn geen wetten overtreden. New Surfin N.V. is niet existent en bestaat simpelweg niet formeel als NV. Als er personen zijn die menen dat er wel wetten zij overtreden, daar is de procureur-generaal. Wat we wel gaan doen, is om de procedure om te komen tot een investeringsmaatschappij opnieuw inzetten, waarbij we nu extra zullen letten op geldende de ambtelijke procedures en regelgeving”, stelde Santokhi. Volgens hem zijn deskundigen gevraagd naar advies, en daaruit blijkt dat door de procedurele onvolkomenheden, de voorgenomen NV nooit is opgericht, omdat formele procedures niet in acht zijn genomen. De nietigheid van de NV zal officieel worden aangevraagd.

Vicepresident Ronnie Brunswijk haalde aan, dat de eenheid er is binnen de regering en dat hij en de ministers, geïnformeerd waren over ‘’een vehicle om fresh capital binnen te brengen’’, maar dat men nooit heeft begrepen dat het ging om deze New Surfin N.V. De oppositie was het totaal niet eens met de wijze waarop de regering is ingegaan op de kwestie. Volgens hen was het meer een politiek statement. Alle drie de moties van de oppositie zijn gesneuveld. De NDP-fractie heeft in twee moties gevraagd om het vertrouwen op te zeggen in zowel minister Achaibersing als minister Ramdin, maar dat is niet gebeurd. De coalitie heeft in een motie gevraagd New Surfin N.V. te ontmantelen en alle handelingen terug te draaien. Er moet aldus de president, een nieuw financieel vehikel worden ingesteld om het herstel van de financieel-economische situatie ter hand te nemen.

  door Priscilla Kia

 

More
articles