Pratend personeel en lange rijen bij CBB:

‘Soms ligt het aan gebrek aan faciliteiten en digitale bestanden’

De samenleving klaagt al jaar en dag over het gedrag van bepaalde werknemers bij diverse bureaus voor burgerzaken. Hoewel Anastatia Kanape-Pokie, directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB), erkent dat de dienstverlening van het CBB naar de samenleving toe beter moet, zegt zij dat wat burgers zien en ervaren, niet altijd de schuld is van het personeel. Dit zei Kanape-Pokie vanochtend in het programma Actua Inzicht van Radio Shalom. Burgers raken volgens de directeur, soms geïrriteerd als zij zien dat van de vier loketten, er maar twee actief zijn. Zij legde uit dat dit meestal niets te maken heeft met het personeel, maar met de apparatuur of de middelen die nodig zijn. “Als er vier loketten zijn, houdt dat in dat er vier goed functionerende computers en printers moeten zijn, maar als dat niet aanwezig is bij alle loketten, zullen slechts enkelen actief zijn.” Over de lange wachttijden voor onderzoeken, bijvoorbeeld stamboomonderzoeken en het feit dat burgers op zoek moeten gaan naar documenten die gewoon bij het CBB te verkrijgen zijn, zei Kanape-Pokie dat de onderzoeken lang duren, omdat bepaalde bestanden niet digitaal zijn.

“Het personeel moet in manuele bestanden gaan verifiëren als alles klopt. Niet alles is met een druk op de knop te vinden. De burger moet daarom bepaalde documenten zelf brengen, zodat het personeel verder kan. Soms zijn we gewoon afhankelijk van de burgers voor bepaalde informatie. Dit komt, omdat CBB jarenlang niet de aandacht heeft gehad die het verdiende”, stelde Kanape-Pokie.

Volgens de directeur is het niet altijd zo dat het personeel dat pratend of drinkend op de achtergrond gezien wordt, geen werk te doen heeft. “Het is niet goed te noemen als er lange rijen zijn, maar er is een taakverdeling. Er zijn mensen die achter de loketten moeten zijn en mensen die inschrijvingen van belangrijke feiten moeten doen in de registers. Die mensen ga je niet zien achter loketten. Als er lange rijen zijn en deze mensen niet assisteren, gaat men ervan uit dat ze niets doen, maar ze hebben andere taken”, verduidelijkte de directeur.

In Suriname hebben burgers haast voor alles een uittreksel nodig. Op de vraag of burgers niet een permanent uittreksel kunnen krijgen, zei Kanape-Pokie dat dat niet mogelijk is, omdat de bevolkingsadministratie dynamisch is. “Mensen huwen, mensen worden erkend, adressen worden gewijzigd, dus je kunt geen permanent uittreksel hebben. Er komen steeds wijzigingen in persoonsgegevens.” De nieuwe leiding van het CBB wil wel kijken wat de mogelijkheden zijn om een samenwerking aan te gaan met instanties die afhankelijk zijn van informatie van het CBB. Hierbij moet het mogelijk worden dat het CBB deze instanties rechtstreeks voorziet van de informatie, waardoor burgers niet zelf zoveel hoeven te lopen.

Kanape-Pokie gaf aan dat het een uitdaging is om het imago van het CBB onder de samenleving te verbeteren. In Suriname heeft het CBB een slechte naam en de nieuwe directeur wil zorgen voor verbetering. De uitdaging ligt volgens haar in feit dat het land nu in een financiële crisis zit en het CBB zelf niet alle faciliteiten tot zijn beschikking heeft. “Als je in deze periode zonder geld een transformatie moet brengen, is het niet gemakkelijk. Ik ben toch positief gestemd en geloof dat de ontwikkelingen wel zullen komen, misschien niet zo snel als gewild.” In de zes maanden die de directeur aanzit, is de organisatie gekomen met een slogan, namelijk: ‘CBB in transformatie, wo kenki a tori’. Volgens de directeur wordt er gewerkt aan een transformatie beginnende bij het personeel en die verder moet doorwerken naar de dienstverlening naar de burger toe.

Hoewel de directeur niet veel kan vertellen over het beschikbaar stellen van financiën voor het CBB, gelooft zij dat minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken, het beste voor heeft met het CBB en dat hij zich er sterk voor maakt, dat het CBB de nodige middelen krijgt om een goede dienstverlening te garanderen. Kanape-Pokie is zich daarnaast ervan bewust dat in een financiële crisis, de regering prioriteit zal geven aan bepaalde zaken. “Afhankelijk van de financiële situatie, weet je dat niet altijd prioriteit gegeven zal worden aan de bevolkingsadministratie.” Vandaar dat gelet op het belang van een dergelijke administratie, de leiding naar mogelijkheden kijkt om het CBB onafhankelijk te maken. “We verlenen een aantal diensten waarvoor de burger moet betalen, maar het is niet zo geregeld dat we gebruik mogen maken van de gelden die binnenkomen. De gelden gaan in de kas van de overheid die weer bepaalt waar dat geld gaat. De minister is wel bezig om te zorgen dat de mogelijkheid er is dat het CBB aan een deel van dat geld kan komen”, aldus Kanape-Pokie.

More
articles