Cultuurtuin wederom in boezem van de staat

De minister van Grondbeleid en Bosbeheer (GB) Diana Pokie, maakte gisteren na de vergadering van de Raad van Minister (RvM) tegenover Magazine4 bekend, dat de Cultuurtuin weer volledig in de boezem van de staat is.

Volgens Pokie is de gronduitgifte ingetrokken en vervallen verklaard. Zij haalde aan dat van andere overheidsgronden die zijn uitgegeven, alsnog zal worden nagegaan of de uitgifte op de juiste wijze geschied is. Pokie zei, dat het ministerie van GB samen met het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu, in kaart zal brengen waar publieke terreinen zijn en of die zijn uitgegeven. “De kwestie van de Cultuurtuin is opgelost. We zijn bezig een overzicht te maken, zodat er middels een raadsvoorstel een oplossing kan komen. Het is een uitdaging, natuurlijk ga je niet alle achterstanden in zes maanden kunnen inlopen. Maar we werken met prioriteiten”, aldus Pokie.

Volgens de minister is het moeilijk om concessies in te trekken die conform de juiste procedure zijn uitgegeven, maar anders ligt het als na onderzoek blijkt dat de juiste procedures niet gevolgd zijn. “Als iets mis is gegaan, zullen we het moeten rechttrekken”, aldus de minister.

 

More
articles