Sport moet in Coronie beter ontwikkeld worden

Het directoraat Sport van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport, is begonnen de districten te bezoeken. Directeur Gordon Touw Ngie Tjouw heeft op woensdag 18 februari, een bezoek gebracht aan het district Coronie. Dit bezoek staat in het licht van de decentralisatie van het landelijke sportbeleid.

Touw Ngie Tjouw zei dat de bedoeling van deze bezoeken is om samen met de districtscommissarissen (dc’s) na te gaan hoe de diverse takken van sport en sportfaciliteiten in hun gebied, beter ontwikkeld kunnen worden. In het district Coronie is de nadruk vooral gelegd op het beter ontwikkelen van voetbal. De delegatie van Touw Ngie Tjouw bezocht samen met een delegatie van de dc, diverse sportvelden. Veel van deze sportvelden zijn niet onderhouden. Ook de sporthal in Totness heeft te kampen met achterstallig onderhoud. De directeur heeft aangehaald dat het onderhoud in het vervolg beter zal moeten geschieden. DC Maikel Winter, zei dat deze week al een team van Openbare Werken en Sportzaken Coronie, een begin zal maken met het schoonmaken van de sportvelden.

De dc en zijn beleidsadviseur hebben ook erop gewezen dat Coronie in het verleden altijd topsporters heeft geleverd voor nationale selecties, vooral in het voetbal. Winter wil naar een situatie werken waarbij jongeren weer gemotiveerd worden om aan sport te doen. Behalve dat de aandacht veelal gericht zal worden op voetballen, zegt Winter dat de dependance van Sport in Coronie, ook zal moeten werken aan het interesseren van jongeren voor volleybal en slagbal.

Touw Ngie Tjouw heeft ook ‘Het Gericht Nationaal Sportbeleid 2020-2030’, overhandigd aan de dc. Het is de bedoeling dat het commissariaat hiermee werkt om het sportgebeuren in het district verder te ontwikkelen. Ook is er een intentieverklaring getekend tussen Touw Ngie Tjouw en Winter voor het opkrikken van de sport in Coronie. Touw Ngie Tjouw zegt dat er altijd gerekend kan worden op ondersteuning en aansturing vanuit het directoraat Sport. Hij haalde aan over honderd dagen weer een bezoek brengen aan het district om te kijken wat de tussentijdse ontwikkelingen zijn. Touw Ngie Tjouw heeft reeds enkele districten aangedaan. Eind februari zal hij het district Wanica bezoeken.

More
articles