Verhoging bustarieven brengt samenleving naar slachthuis

Het bestuur van de Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO), is van mening dat de bustarieven verhoogd moeten worden als er geen verbetering komt in de situatie van de bushouders. Hoewel Suraj Sahadew-Lall, voorzitter van de Coöperatieve Vereniging voor de Ontwikkeling van het Surinaams Openbaar Vervoer (VOSOV), vandaag in gesprek met De West verklaart dat bushouders terecht een aanpassing willen, stelt hij dat verdere aanpassing van de tarieven tot gevolg heeft dat de samenleving naar het slachthuis gaat. Hij zegt dat de bushouders nog even moeten doorbijten. “Het probleem van de huidige regering is de beschikbaarheid van dollars. Zodra zaken niet gunstig verlopen rond de kasreserve, zullen we deze problemen hebben”, stelt Sahadew-Lall.

Bushouders hebben niet alleen te kampen met de verhoogde brandstofprijzen, maar ook de verhoogde prijzen voor onderdelen en de verminderde aanloop van mensen als gevolg van Covid-19. Volgens Sahadew-Lall moeten de bushouders kijken naar het feit dat de vorige regering gesjoemeld heeft met gelden en de huidige regering het land heeft overgenomen met een staatskas die bijna leeg is. “Bij de vorige regering hadden we aanleiding te protesteren en zaken door te drukken, omdat zij openlijk sjoemelden. Nu moeten we kijken naar hoe de huidige regering leiding geeft met betrekking tot het financiële gebeuren in Suriname”, zegt Sahadew-Lall. Volgens hem is er teveel SRD in omloop in Suriname en dat een tariefsaanpassing zal betekenen dat de samenleving meer moet uitgeven.

Sahadew-Lall is van mening dat er gekeken moet worden naar wat het effect zal zijn van een verhoging. De samenleving die het al moeilijk heeft, zal volgens hem meer moeten uitgeven, terwijl het ook kan betekenen dat de aanloop van mensen naar de bussen die nu al minder is ook minder kan worden. “Een aanpassing die moet komen is niet met een kwartje, maar enkele SRD’s”.

Er zijn volgens Sahadew-Lall drie modellen om het probleem van de bushouders te verhelpen namelijk een tariefsaanpassing, een covid-subsidie of het mogelijk maken voor de dealers van onderdelen om ook tegen de koers van SRD 14,29 dollars te kopen. Met het laatste zal het vooral mogelijk worden om de kosten te drukken.

Echter het model dat gekozen moet worden betreft volgens Sahadew-Lall een collectief besluit. “Nu wordt er niet vergaderd met de bushouders, dus we weten niet wat we willen. Het ministerie van TCT communiceert niet met ons. Een dag na de laatste tariefsverhoging is de brandstofprijs omhoog gegaan. De minister zou met ons vergaderen, maar dat is niet meer gebeurd. De bushouders hebben besloten om geen druk uit te oefenen”, haalt Sahadew-Lall aan. Toch denkt de VOSOV-voorzitter dat bushouders niet oneerlijk moeten zijn tegenover de huidige regering.

Naast de lage verdiensten hebben bushouders ook problemen met het verlengen van hun vergunningen, het overdragen van vergunningen en de illegale concurrentie van de kleine bussen. Volgens Sahadew-Lall zijn de kleine bussen gewend geraakt om op verschillende routes en wel vanaf een bepaald tijdstip te rijden. Het aantal groeit omdat zij niet worden aangepakt. Volgens hem moet de regering de controle opvoeren, omdat het probleem leidt tot veel stress bij de bushouders en dat zij op den duur zouden kunnen besluiten druk uit te oefenen op de regering. “Dat zijn de problemen die nu aangepakt moeten worden. Als de financiële economie is hersteld, zullen we kijken naar het groter plaatje”, aldus Sahadew-Lall.

-door Priscilla Kia-

 

More
articles