HOGE WERKDRUK, ZELFDE LOON?

Al geruime tijd zijn de scholen door de corona-uitbraak gesloten. Om de verdere en snelle verspreiding van het coronavirus te beteugelen, heeft de regering een beroep op de samenleving gedaan, zoveel mogelijk thuis te blijven en zo min mogelijk fysiek contact te hebben. Onlangs heeft het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) meegedeeld, dat kinderen ook tijdens de schoolsluiting, onderwijs moeten blijven genieten door middel van afstandsonderwijs. Aangezien het momenteel niet mogelijk is om lijfelijk de school te bezoeken, zijn de onderwijsinstellingen aangewezen om scholing op afstand te blijven geven. Volgens minister Levens, zal er een inhaalslag gemaakt moeten worden op de bestaande achterstanden. Volgens BvL/ALS-voorzitter Reshma Mangre, moeten de leerkrachten hiervoor een extra vergoeding ontvangen. De zorgpunten binnen het onderwijs zijn volgens Mangre, wel met minister Levens besproken. Mangre heeft daarbij het voorstel gedaan, alle leerkrachten een vergoeding van SRD 300 te geven om online onderwijs te bevorderen. Wanneer de leraren ook SRD 300 per maand krijgen, kunnen ze hun eigen data kopen en zodoende het onderwijs sneller en beter op gang brengen. Tegelijkertijd is het ook een aansporing voor de leraren, om zich tijdens corona, extra in te zetten. Nu moeten ze allemaal in hun eigen zak gaan voor dit online onderwijs. Wanneer alleen de leraren over internet beschikken en de leerlingen niet, dan is het probleem zeker niet opgelost. Ook hebben leraren internet nodig om de leerstof uit te werken en lesmateriaal samen te stellen. Waarom wij vinden dat leerkrachten echt meer zouden moeten verdienen? Leraren ondervinden een te hoge werkdruk, die vooral veroorzaakt wordt door grote klassen en de administratieve werkzaamheden. De verplichting om alles te documenteren is voor leerkrachten enorm tijdrovend. Het is echt niet zo, dat het werk van een leerkracht ophoudt als hij of zij klaar is met lesgeven. Tijd om lessen voor te bereiden, schiet er soms bij in door de administratieve rompslomp. Wat een leerkracht zoal allemaal moet bijhouden: rapporten, cijferregistratie, gespreksverslagen, ontwikkelen van lesmateriaal, vragenlijsten over sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind, toets-overzichten, formulieren voor externe instanties bijwerken en dan hebben we het nog niet gehad over het nakijkwerk. Mensen die in het onderwijs werken, zijn onmisbaar om de maatschappij draaiende te houden. Recentelijk heeft minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, in het parlement gezegd, dat een aangekondigde verhoging van de vervoerstoelage voor de president, vicepresident en ministers, aangehouden zal worden. De verhoging heeft recentelijk voor heel wat beroering gezorgd. Volgens de berichten, zou de president SRD 750 per dag krijgen als toelage voor het gebruik van zijn eigen auto ten behoeve van de dienst. Voor de vicepresident en de ministers was dat bedrag respectievelijk SRD 625 om SRD 515. Ook onderministers zouden SRD 325 ontvangen. Volgens Ramdin bestaat deze regeling al jaren, maar is slechts aangepast aan de huidige situatie. Keerpunt vindt het echter geen juist moment om over te gaan tot zo een besluit, aangezien er aan de samenleving wordt gevraagd de buikriem strakker te trekken, kan de regering dit helemaal niet maken. Het land verkeert in financiële problemen. Het is dus niet nodig, overbodig geld uit te geven. Als het volk moet inleveren, dan kan de regering dat zeker ook. De minister-president van Nederland pakt de fiets, waarom kunnen deze toppers van Suriname, dan niet een stapje terug doen in een periode dat het zo slecht gaat? Voelt de regering zich te hoog om het eenvoudiger aan te doen? Als de ministers een vervoerstoelage kunnen krijgen, waarom kunnen de leerkrachten dan geen ondersteuning krijgen? Zullen we het salaris van ministers met dat van de leerkrachten per maand vergelijken? Zullen we maar niet doen, want dan zal de discrepantie zichtbaar worden. Wij moeten ons wel afvragen, wat wij zelf zouden zijn, zonder leraren die ons gevormd en opgeleid hebben. Het wordt echt hoog tijd, dat we gaan waarderen wat voor ons allemaal van grote waarde is. Leerkrachten voeden de kinderen voor een groot deel op. Last but not least: al die leerkrachten die dagelijks jouw kind begeleiden, onderwijzen, bijsturen, waarden en normen bijbrengen, zonder hen zijn onze kinderen verloren. Leerkrachten verdienen het daarom ook goed vergoed te worden!

More
articles