‘Minister Sewdien moet voorzichtig zijn en regering niet in problemen brengen’

“Sewdien wordt verweten belangen te hebben in de visserijsector. Hij moet voorzichtig zijn en de regering niet in problemen brengen”, zegt VHP-parlementariër Mahinder Jogi, in gesprek met De West over de kwestie die speelt tussen de Centrale voor Vissershavens in Suriname (Cevihas) en minister Prahlad Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). De minister heeft op 16 januari 2021 besloten, dat 80 red snapper visvaartuigen van Deep Sea Atlantic (DSA), die voorheen bij Cevihas hun vangsten aanlandden en losten, dat nu bij SAIL N.V. moeten doen. Volgens de minister is dit besluit genomen om SAIL, dat financieel noodweer verkeert, te helpen. Jogi geeft aan dat het plaatsen van de 80 boten bij SAIL, inkomsten betekent voor het bedrijf. Echter, Cevihas is vanaf 2010 bij resolutie, de enige haven waar de Venezolaanse vissersvaartuigen voor de vangsten van red snappers moeten aanlanden.

Jogi zegt dat zaken conform de resolutie moeten geschieden.

Hij vraagt zich af of de vis geëxporteerd zal worden vanuit de haven van SAIL of van DSA, omdat DSA over alle faciliteiten beschikt. Jogi merkt hierbij op dat de handling van vis, zo weinig mogelijk moet geschieden, dat betekent de overdracht van freezer naar freezer zo weinig mogelijk moet gebeuren.  “Ik heb me laten vertellen, dat vis zondag geëxporteerd wordt zonder dat de douane aanwezig is. Dat betekent dat we niet weten wat er in de container zit. Er zijn vaker drugs uit Suriname onderschept en de visserij leent zich ervoor dat het kan gebeuren. Het is vreemd dat er plotseling vanuit de haven van SAIL, geëxporteerd wordt. Wie zal de verantwoordelijkheid op zich nemen als er een container met drugs onderschept wordt? We moeten voorzichtig zijn en goed communiceren voordat we besluiten nemen. Als er een resolutie is, moet ook de minister zich daaraan houden”, aldus Jogi. Hij zegt dat de handeling van de minister, veel stof heeft doen opwaaien. “Als ik de meningen zo volg, lopen zaken niet goed sinds de minister de instructies heeft gegeven. De hele visserijsector moet onder de loep genomen worden”, stelt Jogi. Hij haalt aan dat begonnen moet worden in de jaren 1996 en 2000, toen SAIL winstgevend was. “Er zijn NV’s opgericht binnen SAIL en verschillende mensen hebben aandelen gehad. Hoe ze die hebben verkregen, weet ik niet”, zegt Jogi. Volgens hem zijn Cevihas en SAIL, zusterbedrijven die onder één NV vallen. Echter is Jogi van mening dat de minister erop moet toezien dat er geen belangenverstrengeling plaatsvindt.

door Priscilla Kia

 

More
articles