GELD UIT NOODFONDS VERBRAST

De regering Bouterse heeft een reputatie, waarbij gelden die zijn verdwenen en waarvoor tot op heden, geen afdoende en aannemelijke verklaring kan worden gegeven. Keerpunt had vorig jaar al gewaarschuwd toen er sprake was van een ‘noodfonds’. Toen het rapport van de Centrale Landaccountantsdienst (CLAD) over de bestedingen in het kader van het COVID-19 Noodfonds, vorige week vrijdag door president Chandrikapersad Santokhi werd gepresenteerd in De Nationale Assemblee en gelijk na ontvangst, doorgestuurd naar de procureur-generaal, waren wij niet verrast. In het rapport is duidelijk melding gemaakt van transacties die als onrechtmatig worden bestempeld. Er is bijvoorbeeld veel meer betaald voor de aanschaf van thermoguns die voor SRD 4.512 per stuk zijn gekocht, terwijl dit apparaat voor minder dan SRD 1.000 wordt verhandeld. Volgens de CLAD, zijn er nog voor de uitzonderingstoestand COVID-19 was afgekondigd, uit het noodfonds facturen van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) betaald, die geen betrekking hebben op de situatie rond COVID-19, derhalve worden deze betalingen gezien als onterecht en niet doelmatig. Ook is er SRD 1.5 miljoen beschikbaar gesteld aan het Nationaal Informatie Instituut (NII). Deze uitgaven zijn volgens de CLAD, niet gerelateerd aan COVID-19, maar kunnen gerekend worden tot normale operationele kosten van het NII. Ook is in totaal SRD 23.3 miljoen onterecht voor rekening van het noodfonds gebracht. Dit bedrag zou verrekend worden door de minister van Financiën. Naar aanleiding van de informatie gepresenteerd door de toenmalige directeur van Volksgezondheid in een excel sheet, heeft Keerpunt kunnen natrekken, dat het bedrag van SRD 23.3 miljoen is betaald aan Chotelal voor de levering van pakketten aan het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting en artikelen voor het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, BOG. Keerpunt kan naar aanleiding van deze bevindingen de conclusie trekken, dat het geld uit het COVID-19 Noodfonds, is verbrast aan een heleboel zaken, die geen betrekking hebben gehad op de bestaande corona-crisis. Uit de ruim SRD 400 miljoen, zijn er betalingen van ongeveer SRD 250 miljoen via het ministerie van Financiën gegaan, die in principe als niet-rechtmatig worden beschouwd. Waar is dat geld aan uitgegeven en hoe is mogelijk, dat de Centrale Bank van Suriname, niet eerst heeft gecheckt met de procuratiehouders van het Noodfonds? Volgens de CLAD, heeft de secretaresse van de ex-minister van Financiën namens hem via haar privé mailadres, betalingen laten doen. Hoe werkt men zo onzorgvuldig? Was het kasreserve schandaal geen keiharde les voor de moederbank? Men ging duidelijk en onverminderd door met het stelen van staatsmiddelen. Dit medium heeft vorig jaar ook melding gemaakt, dat op 5 juni 2020 er ambulances via Rudisa Motor Company aangeschaft werden voor een bedrag van SRD 3.238.000. Vervolgens werden er op 9 juni 2020 door middel van een brief (NR.1361) van het ministerie van Volksgezondheid, thermoguns aangeschaft voor SRD 1.624.341 via Rudisa Motor Company. Ook de Firma B. Chotelal leverde op 26 juni, medisch equipment aan het BOG voor een bedrag van SRD 812.323,15. Deze informatie kon worden afgeleid uit de cijfers die werden gepresenteerd door de ex-directeur van Volksgezondheid, Cleopatra Jessurun, tijdens een online massameeting van de NDP. Gezien de namen die voorkomen op de lijst, heeft de redactie van De West, toen reeds een analyse van de transacties/uitgaven gemaakt. Het is niet de eerste keer dat de Firma B. Chotelal, goederen heeft geleverd aan het BOG. Op 10 februari 2020 werd er al een factuur opgestuurd naar het ministerie van Volksgezondheid, ter attentie van de toenmalige minister Antoine Elias, betreffende de financiering van middelen ten bate van het BOG. Op de factuur stond het exorbitante bedrag van USD 427,385.00 voor de aanschaf handsanitizers, N95 mondmaskers en wegwerpzakdoekjes.

De bedragen zijn in USD’s vermeld, maar de prijzen per artikel zijn naar wij vernemen, niet realistisch, gezien het feit dat de lokale prijzen van deze middelen reeds bekend zijn. Voor de aankoop van 8000 stuks handsanitizers van 59.1ml, werd er een bedrag van USD 275,200.00, (USD 34) in rekening gebracht. Vervolgens werd een aantal van 7000 stuks van N95 mondmaskers opgebracht voor USD 146,610.00 (per stuk USD 20) en 2500 stuks wergwerpzakdoekjes voor USD 5,575.00 (per stuk USD 2,23). De redactie publiceerde het document met de bedragen in een editie van juni van dat jaar, ook op onze website. Uit de informatie die wij toen verzamelden, bleek dat er nog veel meer transacties liepen, waarbij Chotelal betrokken was en enorme bedragen mee gemoeid waren.

More
articles