‘Strenger optreden van belang om overbelasting te voorkomen’

De plaatsvervangende korpschef van Justitie en Politie (JusPol), Henry Seedorf, deelde gisteren tijdens een tussentijdse covid-persconferentie mee, dat het ministerie van JusPol nu harder zal optreden tegen overtreders. Volgens Seedorf geven de cijfers aan, dat streng optreden van belang is. Seedorf benadrukte, dat JusPol tot dit standpunt is gekomen, omdat het orgaan overbelast dreigt te worden. “De politie heeft niet alleen covid-handhaving. Alle andere zaken moeten ook voortgang vinden. Momenteel is er al sprake van een personeelstekort, dus we kunnen niet constant mensen blijven waarschuwen. We zullen minder tolerant zijn tegen overtreders”, benadrukte Seedorf.

De politie krijgt volgens Seedorf, dagelijks te maken met personen die de covid-regels overtreden. Daarnaast krijgt zij tientallen meldingen binnen die ook prioriteit genieten. “De meldingen worden wel behandeld, echter hebben we niet voldoende materiaal. Met de beperkte mogelijkheden die de politie heeft, proberen we op alles te reageren”, zei Seedorf.

Seedorf ging ook in op het herregistratieproces van lockdown dispensatiebrieven. “Er zal momenteel een routebeschrijving nodig zijn, om in aanmerking te kunnen komen voor dispensatieverlening’’, zei hij. Deze maatregel is bedoeld om misbruik van de dispensatiebrieven te voorkomen. “Het is niet bedoeld om gemeen te zijn tegen de dispensatiehouder, maar het moet begrijpend zijn dat de betrokkene zich moet onderwerpen aan maatregelen. We willen misbruik van de dispensatiebrieven voorkomen. Indien de betrokkene bij controle zich buiten de zone bevindt, zal er opgetreden worden tegen de persoon. Wel zal er rekening gehouden worden met de aard van het beroep van de betrokkene die gecontroleerd wordt”, aldus Seedorf.

Tijdens de protestactie die vrijdag gehouden is door de activist Sibrano Pique, zijn de covid-maatregelen, aldus Seedorf, overtreden. Volgens Seedorf biedt de grondwet de mogelijkheid om te protesteren. “Echter biedt de wet ook bescherming. Bij protest moet er rekening worden gehouden met de regels die in het openbaar gelden. Organisaties dienen conform de wettelijke bepalingen hun activiteiten te ontplooien. De politie zal zonder aanzien des persoons, hard optreden tegen personen of organisaties die de wettelijke bepalingen overtreden.’’ Seedorf benadrukte, dat de maatregelen niet bedoeld zijn om gemeen te zijn, maar om de veiligheid te waarborgen. “JusPol zal het niet toelaten dat de rust en orde in de samenleving verstoord worden’’, aldus Seedorf.

 

 

More
articles