ENDEMISCH EN MUTATIES

Als er mensen zijn geweest in 2020 die ervan uitgingen, dat 2021 het jaar zou worden van de massale vaccinaties tegen COVID-19 en de uiteindelijke verlossing van dit virus, komen die nu reeds tot de conclusie, dat ze te maken hadden met een utopische veronderstelling. Vanaf het begin van het jaar komen namelijk de berichten binnen, dat het aantal besmettingen wereldwijd niet is afgenomen, maar veeleer een verhoogde versnelling heeft aangenomen, waarbij tot overmaat van ramp, het virus mutaties aanneemt, die veel besmettelijker zijn en nog niet kan worden aangenomen, of die een fatalere afloop tot gevolg hebben. Nu reeds staat het vast dat er een Britse variant is en ook dat het virus in een andere vorm, zich heeft gemanifesteerd in Zuid Afrika, Nigeria en misschien zelfs in het Amazonegebied (Brazilië). Volgens de Braziliaanse media, is het misschien nog te vroeg, om van een Braziliaanse variant te spreken, omdat het wetenschappelijk onderzoek  naar het type dat daar waargenomen is, zeer besmettelijk schijnt te zijn, nog gaande is. Maar dat er iets onheilspellend gaande is in het Amazonegebied, waar wij ook deel van uitmaken, is zeker. Het is daarom van groot belang, dat wij de COVID-19-situatie en de eventuele mutatie in ons buurland, goed op de voet blijven volgen. De dagelijkse berichten over de toestand in bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, Nederland en andere lidstaten van de Europese Unie, baren ook grote zorgen, waar wij zeker niet al schouderophalend aan voorbij mogen gaan. Vanwege de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, wordt ook reeds en voorzichtig aangehaald,   dat het niet uitgesloten is, dat COVID-19, ondanks de in veel rijke landen reeds ingezette immunisatiecampagnes, een ziekte is die een endemisch karakter zal gaan dragen. Hiermede wordt aangegeven, dat COVID-19 er in de toekomst altijd wel zal zijn, zoals andere oudere ziekten die onder controle worden gehouden door wereldwijde vaccinatiestructuren, in tact te houden. Ofschoon er al vele miljoenen vaccins worden gedistribueerd, blijken de aangemaakte voorraden nu nog zeer onvoldoende om de wereldwijde vraag, te kunnen dekken. En terwijl er al massaal wordt gevaccineerd, grijpt COVID-19 nog snel verder om zich heen en maakt nog dagelijks duizenden slachtoffers op deze aardbol. De aanhoudende lockdowns in het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland en België, spreken daarbij boekdelen. Ook het feit dat men in China, de ene na de andere stad wederom in lockdown gooit, laat zien, dat de besmettingen en snelle transmissie daar weer verontrustende vormen hebben aangenomen. Ook in ons land moeten we uitermate serieus met dit grote gevaar gaan omspringen en ons verantwoordelijker opstellen ten opzichte van elkaar. Gisteren hebben we nog zes burgers van dit land aan COVID-19 verloren, en dat vormt genoeg reden om tot het besef te geraken, dat er een zeer ernstige situatie is ontstaan, die alleen verbetering kan ondergaan, als we allemaal onze volle medewerking verlenen en de COVID-19-protocollen voortaan volledig in acht gaan nemen. Te allen tijde moeten we zien te voorkomen, dat de zaak verder uit de hand loopt. Het is namelijk al erg genoeg en de ziekeninstellingen staan al vanaf het begin van het jaar, onder veel te zware druk. We moeten nu ononderbroken de handen ineenslaan, om erger te voorkomen.

More
articles