Gerechtelijk vooronderzoek zaak Cairo gestart

De rechter-commissaris in strafzaken, begint op 12 januari aanstaande, het gerechtelijk vooronderzoek in de strafzaak Rodney Cairo. Daarmede in verband is de laatstgenoemde  als getuige opgeroepen de waarheid af te leggen tegen de verdachte(n): Veira, Danielle Reana  Karin  en Midema, Imro.

De twee  worden ervan verdacht de volgende strafbare feiten te hebben gepleegd;

Verdacht van het (de) volgend(e) strafba(a)r(e) feit(en):

-Gijzeling; uitlokking/medeplegen gijzeling: (artikel 342a:342a jo 72 Wetboek van Strafrecht)

-Medeplichtigheid gijzeling: (artikel 342a jo 73 Wetboek van Strafrecht)

-Poging uitlokking/poging medeplegen gijzeling (artikel 342 a jo 72 jo 70 Wetboek van Strafrecht)

-Opzettelijke vrijheidsberoving: uitlokking/medeplegen opzettelijke vrijheidsberoving (artikel 342:342 jo 72 Wetboek van Strafrecht)

-Poging uitlokking/poging medeplegen opzettelijk vrijheidsberoving (artikel 342 jo 72 jo 70 Wetboek van Strafrecht)

-Diefstal met geweldpleging: uitlokking/medeplegen diefstal met geweldpleging (artikel 372; 372 jo 72 Wetboek van Strafrecht)

-Medeplichtigheid diefstal met geweldpleging; (artikel 372jo 73 Wetboek van Strafrecht)

Gedaan te Paramaribo, 05 januari 2021

De Vervolgingsambtenaar voornoemd,

Mr. Dannig M.

(Auditeur, Militair)

Cairo werd in april van het vorige jaar  bij een inval in zijn woning aan de Zirkoonstraat  door vier in het zwart geklede, gemaskerde en zwaarbewapende mannen hard aangepakt  en enkele uren gegijzeld. Enkele bezittingen van Cairo werden door het viertal afhandig gemaakt. Bij deze actie werd Cairo mishandeld en was het kennelijk de bedoeling, hem te ontvoeren. Deze actie zou zijn uitgevoerd in opdracht van het Directoraat Nationale Veiligheid, waar Veira de directeur van is. Veira werd in december van het vorige jaar al gehoord in deze zaak. Velen leefden in de veronderstelling dat deze zaak zou worden geseponeerd, maar dat blijkt nu zeker niet het geval te zijn.

Het Directoraat Nationale Veiligheid ontbeert elke bevoegdheid acties als bij de heer Cairo uit te voeren en daarom  kijken velen met grote belangstelling  uit naar de uitkomsten van dit gerechtelijk vooronderzoek.

More
articles