WORDT DE PLUIMVEESECTOR BEWUST GESABOTEERD?

Al geruime tijd heerst er schaarste aan kippenvoer. Door dit probleem zijn veel kippenkwekers ten einde raad. Het gebrek aan voer heeft onder andere voor een prijsstijging van kip, kipdelen en eieren gezorgd. De prijs per kilo kip is op dit moment gemiddeld SRD50, terwijl voor een ei op veel plaatsen, SRD 4 gevraagd wordt.

Ook hebben veel kwekers verliezen geleden, omdat heel veel kippen vroegtijdig geslacht moesten worden, of ver beneden de kostprijs moesten worden verhandeld. Hoewel de minister van Landbouw, Vee-teelt en Visserij (LVV), Prahlad Sewdien, tijdens een openbare vergadering van De Nationale Assemblee vertelde, dat er spoedig een oplossing zou komen voor dit probleem, blijkt dat niet het geval te zijn. Volgens hem zou LVV ervoor zorgen, dat de veevoerfabrikanten spoedig een lading van grondstoffen zouden krijgen,waarmee de productie van voer opgevoerd kon worden. Ondertussen zijn we twee weken verder en het probleem is alleen maar erger geworden. We zijn ons ervan bewust, dat de schaarste is ontstaan doordat 25 procent van de pluimveehouders meer kippen is gaan kweken dan normaal, waardoor het voer sneller is opgeraakt.

Desondanks is het toch de taak van de LVV, om hierin oplossingen te brengen. De indruk dat de pluimveesector bewust gesaboteerd wordt, bestaat momenteel heel nadrukkelijk bij de doorsnee kippenkwekers.

Het overgrote deel is aan zijn lot overgelaten, ook is duidelijk bewezen, dat het voer met ‘names and faces’ verkocht wordt. Een schaarste aan kip en kipdelen wordt daarom niet uitgesloten in het eerste kwartaal van 2021, en toch wordt er nog niet gewerkt aan een oplossing om onze lokale kippenkwekers tegemoet te komen. De enigen die nu verdienen in de kipsector, zijn de handelaren die buitenlandse kip binnenhalen. Deze groep viert groot feest, gezien de lokale kippenmarkt aan het inzakken is. Met heel veel moeite houdt de pluimveesector momenteel het hoofd boven water, vooral omdat zij los van de schaarste aan kippenvoer, bijna geen afzet meer heeft. Ofschoon er nog wel volop kip is in de supermarkten, is deze voorraad uiterlijk tot februari gegarandeerd.

More
articles