‘Erger voorkomen, door gedrag te veranderen’

Na spoedoverleg van de regering, zijn de COVID-19 maatregelen weer verscherpt. Deze heeft de overheid de avondklok verruimd van 21.00 uur tot 5.00 uur ‘s morgens. Ook is de avondklok in het weekend wederom veranderd naar 19.00 uur aanvang. De avondklok zal komende zaterdag en zondag van 19.00 uur tot 5.00 uur ’s morgens gelden. Ook het samenscholingsverbod, is van maximaal 20 naar maximaal 10 personen gegaan. Naar aanleiding van het toegenomen aantal COVID-19 besmettingen, heeft de minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin, de covid-maatregelen weer moeten aanscherpen. Ramadhin is voorts van mening, dat als wij erger willen voorkomen, wij ons gedrag moeten veranderen. Het is een covid-pandemie, en volgens Ramadhin zullen wij steeds te maken hebben met stijgingen en dalingen. “Als het blijkt dat onze aanpak niet effectief genoeg is, zullen wij over moeten gaan tot het plegen van sancties”, zei Ramadhin.

Onlangs werd bij de het TBL-cinema, een protestactie gehouden. Dit als reactie op de verscherpte coronamaatregelen, die van kracht zijn geworden. De organisatoren van de entertainmentbranche zijn het oneens, dat er geen evenementen meer georganiseerd mogen worden, terwijl de first lady Melissa Santokhi-Seenacherry, wel de gelegenheid heeft gekregen een ‘Bigi Sma Dey’ in het Flamboyantpark te houden. De entertainmentbranche heeft vanaf de komst van de covid-pandemie, inkomsten moeten ontberen. Met deze protestactie wilde zij een oplossing of eventuele compensatie voor het verlies aan inkomsten.

De voorzitter van het platform voor bevordering van Entertainment Cultuur en Kunst (PECS), Bryan Muntslag, zei gisteren tijdens een persconferentie dat de Entertainment en Eventsector, dat de mensen er bewust van moeten zijn dat er maatregelen zijn. Muntslag: “Organisatoren die van plan zijn evenementen te houden, kunnen toestemming vragen, door een voorstel in te dienen bij het ministerie van Volksgezondheid.” Ramadhin zegt, dat er naar de verzoeken gekeken wordt, maar er geen verwachtingen geschapen moeten worden. “Het indienen van een verzoek voor een evenement, betekent nog geen toezegging”, benadrukte Ramadhin. Hij verklaarde, dat organistoren zich eerst moeten committeren aan de protocollen en andere afspraken. Hij haalde daarbij aan, dat elk voorstel eerst door het Outbreak Management Team, en de deskundigen op het ministerie van Volksgezondheid goedgekeurd zal moeten worden. Ramadhin: “Er zijn diverse aspecten in het protocol belicht en evenementen dienen conform dit protocol, uitgevoerd te worden”. Volgens Muntslag, zal de regering steun verlenen aan de entertainmentbranche. De registratie hiertoe was tijdens de vorige regering al begonnen. Volgens Muntslag, zal de registratie opnieuw moeten geschieden, omdat er op de bestaande registratielijsten personen staan, die absoluut geen binding hebben met de entertainmentbranche.

De regering gisteravond bekendgemaakt, dat alle verleende toestemmingen voor evenementen, vooralsnog worden aangehouden. Dit geldt ook voor evenementen onder supervisie van de overheid.

More
articles