Adhin bereid schade te vergoeden zonder schuld te bekennen

Voormalig vicepresident en NDP-parlementariër Ashwin Adhin, is gisteren tijdens een commissievergadering in het parlement gehoord door een hoorcommissie onder leiding van Asiskumar Gajadien. De Nationale Assemblee (DNA) heeft hiermee gevolg gegeven aan de vordering van procureur-generaal Roy Baidjnath Panday, om Adhin in staat van beschuldiging te stellen.

Gajadien bevestigde in het radioprogramma ABC Aktueel, dat Adhin in de gelegenheid is gesteld om zijn verklaring af te leggen tegenover de commissie. “Op dit moment is het wachten op een parlementair besluit. Wij als parlement hebben bij elke vordering die gediend wordt, twee vragen die beantwoord dienen te worden, namelijk: is die vordering waarvan de verwijten van zijn ingediend, in het kader van uitoefening van zijn ambt, en indien dat zo is, is het in politiek bestuurlijk opzicht in het algemeen belang om die vordering door te laten gaan”, aldus Gajadien.

Adhin pleitte tijdens het verhoor onschuldig te zijn aan de strafbare feiten die hem verweten worden. Na zijn verklaring te hebben opgelezen, gaf Adhin een exemplaar ervan aan de parlementsvoorzitter, zodat deze de verklaring beschikbaar kan stellen gesteld aan DNA-leden. Volgens Adhin zullen de assembleeleden na zijn kant van het verhaal te hebben gelezen, een evenwichtiger mening hebben over deze kwestie wanneer die besproken wordt in het parlement. Verder is Adhin van mening, dat de zaak financieel kan worden afgewikkeld. Hij zegt bereid te zijn de schade te vergoeden, zonder hij schuld erkent.

Volgens Gajadien zal er overleg gepleegd worden met parlementsvoorzitter Marinus Bee of er een huishoudelijke vergadering uitgeschreven kan worden. Het is de bedoeling dat er tijdens deze vergadering een besluit moet worden genomen of er wel vervolgd zal worden. Gajadien zegt, dat het in grote lijnen erop neerkomt dat Adhin tegen de vordering van de procureur-generaal is. “Het verhoor is soepel gegaan. Als voorzitter van de commissie heb ik Adhin alle ruimte geboden om zich te kunnen uiten. Ik zou zelf kunnen interveniëren bij bepaalde punten waarbij er een beetje inhoudelijk op de zaak wordt ingegaan, desondanks heb ik gedacht om Adhin zich vrij te laten gaan om zich helemaal te uiten”, aldus Gajadien.

More
articles