IS DIT WAAR?

Er gebeuren zulke rare dingen in dit land, dat vaak niets ons meer verbaast. Tijdens de regering Bouterse, werd het duidelijk dat er leden van het Nationaal Leger werden ingezet om geen militaire, maar particuliere objecten tegen betaling te bewaken. De opbrengsten verdwenen dan in de zak van hooggeplaatsten in de kazerne en zelfs op het ministerie van Defensie. Minister Mathoera onthulde onlangs, dat een groot aantal militairen, apart werd gehouden om dergelijke werkzaamheden te verrichten en dat daar behoorlijk mee verdiend zou zijn. Ook is het voor Keerpunt meer dan duidelijk, dat ook in de goudvelden er militairen met staatswapens werden geplaatst om concessies en de opstallen te bewaken. Daar werd grof geld in vreemde valuta mee verdiend.  Ook op skalians van vrienden werden de leden van de grootste gewapende macht ingezet.  In de Memre Buku Kazerne was majoor K. belast met deze aangelegenheden en dat allemaal met goedvinden van de minister op Defensie. Maar de verkiezingen zijn gehouden en er huist nu een andere leiding aan de Kwattaweg en ook heeft de huidge bevelhebber aangegeven, van zijn pensioen te willen gaan genieten. De regering Santokhi zal dus binnen enkele weken of maanden, een nieuwe leiding van het leger moeten aanwijzen en dan zullen de mutaties binnen deze gewapende macht plaatsvinden. Maar er gebeuren naar wij vernemen, nog steeds rare dingen waarbij militairen zouden worden ingezet in strijd met de bevoegdheden van eenmaal buiten functie gestelde elementen binnen het defensieapparaat. Zo vernemen wij dat in Paramaribo–Noord, er leden van het Nationaal Leger in uniform verkerende werkzaamheden uitvoeren bij een zakelijk object van een ex-minister van Defensie. Het zou hierbij gaan om bouwvakwerkzaamheden en het maaien van gras. De ex-bewindsman ontbeert thans elke bevoegdheid manschappen van de gewapende macht te benutten voor de voormelde werkzaamheden. De minister van Defensie dient naar onze mening, nu een onderzoek in te stellen en strafmaatregelen te treffen tegen deze ambtenaren, mocht blijken dat er werd gearbeid binnen de diensttijd van de overheid.

More
articles