Staatshoofden: ‘Brug zal wederzijdse voordelen opleveren voor ontwikkeling van beide landen’

De staatshoofden van Suriname en Guyana, respectievelijk Chandrikapersad Santokhi en Irfaan Ali, hebben dinsdag 24 november jl., benadrukt dat beide landen veel kunnen bereiken, door samen te werken. De goede relatie tussen de beide naties, vormde de rode draad tijdens de gezamenlijke verklaringen die beide regeringsleiders deden na hun bilaterale gesprekken op dinsdag 24 november op het Presidentieel Paleis. Beide staatshoofden hebben volgens hun verklaringen, de ontmoeting als zeer positief ervaren. President Santokhi stelde, dat het van belang is om strategische allianties te vormen voor de verdere ontwikkeling van de beide landen. Nadat beide staatshoofden hun verklaring hadden afgelegd tegenover de pers, ondertekenden de ministers Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking en zijn ambtgenoot Hugh Todd, een Memorandum of Understanding met betrekking tot infrastructurele projecten over de Corantijnrivier. Beide staatshoofden zijn het erover eens, dat een brug over de Corantijn wederzijdse voordelen zal opleveren voor de verdere ontwikkeling van land en volk.

Voor president Santokhi betekent een toekomstige brug meer dan een verbinding. “Deze brug is niet alleen belangrijk voor goederen en personen, voor de handel en grensoverschrijdende samenwerking. De oeververbinding symboliseert ook een overgang van het oude naar  het nieuwe tijdperk. Een tijdperk van welzijn en voorspoed voor onze volkeren, democratie en rechtsstaat.” President Ali is ook over van de bouw van de brug. “Eenmaal gebouwd zal de brug fungeren als een permanente fysieke link tussen de twee volken. Die link zal ook zorgen voor de verbinding met de rest van Zuid-Amerika’’, aldus president Ali. Voor beide landen betekent het, dat er mogelijkheden ontstaan voor handel, industrie, toerisme, waarbij de kosten omlaag gaan. De private sector wordt ook meegenomen in het strategisch plan om zo voordelen te hebben voor de beide landen. President Ali sprak van het in het leven roepen van een Guyana Suriname Business Facilitation Unit. Het Guyanese staatshoofd riep op om alle positieve energie te gebruiken in het belang van de beide landen.

“Er zijn werkgroepen, die kort na vandaag reeds aan de slag gaan om de overeengekomen afspraken verder uit te werken. Deze werkgroepen worden geleid door de twee presidenten, waarbij de beide ministers van Buitenlandse Zaken de coördinatie zullen hebben’, aldus president Santokhi. Ook ten aanzien van de bouw van de brug over de Corantijnrivier, werd er van gedachten gewisseld. De oeververbinding zal na voltooiing, het symbool zijn van het steeds verder verbeteren van de samenwerking tussen de beide landen. “Sommige issues hebben haast, zoals het oplossen van de problemen met de Canawaima veerboot. “Deze week zal de Canawaima werkgroep gesprekken voeren die betrekking hebben op de veerverbinding”, aldus het staatshoofd.

Zowel Ali als Santokhi zijn is het erover eens, dat door een nauwe samenwerking tussen de  landen, mede door de gigantische olievondsten voor de kust, het nu meer dan tijd is dat er gewerkt wordt aan een nauwe, transparante en resultaatgerichte samenwerking. De presidenten willen samen werken aan faciliteiten, gericht op de olieindustrie. Suriname is in dit opzicht een paar stappen voor. Ali merkt op dat aan een samenwerking op dit gebied, beide landen flink zullen profiteren.

More
articles