Radiologen accepteren per 1 december geen garantiebrieven meer

De radiologieklinieken het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, Kliniek Halfhide en Hofwijk, St. Vincentius ziekenhuis, Medisch Diagnostisch Centrum, Diakonessenhuis, Medilab, Bisesa, ’s Lands Hospitaal en het Mungra Streekziekenhuis Nickerie, hebben op 23 november alle betrokkenen van de Survam-ziektekostenverzekeringen, schriftelijk meegedeeld, dat per 1 december a.s., de verwijsbrieven c.q. garantiebrieven van het Survam, noodgedwongen niet meer zullen worden geaccepteerd. De kosten dienen zelf betaald te worden.

“Zoals U ongetwijfeld heeft gemerkt, treft de hoge inflatie alle diensten en producten in Suriname. Wij zijn geen uitzondering. Helaas hebben wij radiologieklinieken, geen realistische tariefwijzingen gekregen van de Survam, terwijl andere zorgsectoren die wel hebben ontvangen”, aldus de radiologieklinieken in het schrijven. De radiologieklinieken doelen hiermee op het principeakkoord dat per 11 november 2020 in werking is getreden met verschillende zorggroepen. Het akkoord is bewerkstelligd door de voorzitter van de onderraad van het Sociaal Zekerheidsstelsel, vicepresident Ronnie Brunswijk, die overleg heeft gehad met de verzekeraars en zorgverleners, omdat er al wekenlang een nijpende kwestie speelde tussen de verzekeraars en de zorgverleners. De onderraad heeft gedurende deze onderhandelingen, een beroep op partijen gedaan om in lijn met zijn inzichten en voorstellen, tot een akkoord te komen. De Survam heeft in het kader hiervan compromisvoorstellen per zorggroep gedaan, waarna een principeakkoord werd bereikt.

De verzekeraars hebben tijdens deze gesprekken ook duidelijk gemaakt, dat dit zal betekenen dat zorgpremies met circa 65 procent zullen stijgen en dat de overheid zich committeert aan een doorwerking van het een en ander naar andere spelers, zoals het Staatsziekenfonds.

De voorstellen van de Survam:

  1. Laboratoria: een tariefverhoging van 50 procent voor een periode van 01 maand. Binnen maximaal 06 weken zal op basis van een rekenmodel, een definitief tarief worden vastgesteld.
  2. Ergotherapeuten, logopedisten, fysiotherapeuten en diëtisten: een tariefverhoging van 50 procent voor een periode van 06 maanden. Binnen maximaal 06 maanden zal op basis van een rekenmodel, een definitief tarief worden vastgesteld.
  3. Psychologen: hantering van een tarief van SRD 142, 50 per consult voor een periode van 3 maanden. Binnen 03 maanden zal op basis van een rekenmodel, een definitief tarief worden vastgesteld.
  4. Vereniging van Medici sectie Specialisten: hantering van SRD 200 per consult voor de periode november-december 2020. Binnen deze periode zal bilateraal een tarief worden overeengekomen.

More
articles