Bushouders tevreden met tariefsverhoging

De voorzitter van de coöperatieve Vereniging voor de Ontwikkeling van het Surinaams Openbaar Vervoer (Vosov), Suraj Sahadew-Lall, zegt in een gesprek met De West, dik tevreden te zijn over de inkomsten  met betrekking tot de tariefsverhogingen. Momenteel hebben wij te kampen met een crisis in Suriname en is de koers een probleem. “Indien de koers in de toekomst weer teruggebracht mag worden; door stabiel te zijn, dan zullen ook de bushouders hun tarief terug moeten brengen’’, aldus Sahadew-Lall. De bushouders hadden door de verhoogde brandstofprijs naar een tariefsaanpassing geëist en volgens Sahadew-Lall zijn de inkomsten met de tariefsverhoging verbeterd. Sahadew-Lall zegt dat er heel wat zaken zijn, die nog aangepast moeten worden en deze zaken ook de vooruitgang zullen verbeteren. Verder zegt Sahadew-Lall dat er een samenspraak is met de minister van Transport, Communi-catie en Toerisme (TCT) , Albert Jubitana, om de administratieve processen die zij hebben, op gang te brengen, onder anderen: de ordening van beleidsprojecten, vergunnings overdrachten, de controle op de illegale bussen en de controle op de buitentrajecten.

Al deze zaken worden beleidsmatig, maar ook door middel van wetgeving  aangepast, zodat er geleidelijk aan naar kwaliteitsverbetering van ons particulier openbaar vervoer, gewerkt kan worden.

De bushouders organisatie VOSOV plaatste gisteren, een bericht op haar facebookpagina, dat bushouders vanaf 19.00 uur ’s avonds een tarief van SRD 10,- hadden gehanteerd. “Passagiers hebben klachten doorgegeven via de Vosov-facebookpagina, dat de bushouders ze na 19.00 uur, een bedrag van SRD 10,- vragen’’, benadrukte Sahadew-Lall. Volgens hem is dit onterecht en moeten de bushouders volgens hun vergunningsvoorwaarden werken. Sahadew-Lall zegt, dat er tot 21.30 uur ’s avonds, een tarief van SRD 6,50 gehanteerd moet worden en de tarieven vanaf  21.30 uur  tot 05.00 uur ’s ochtend, verschillend kunnen zijn. Volgens Sahadew-Lall mogen bushouders geen enkel ander tarief eisen aan de klanten. Als dat zo is, wordt er een klacht ingediend bij TCT en zullen zij dan de vergunning van deze bushouders intrekken.  “Je handelt dan buiten de wet. Dit is een onverantwoordelijk ge-drag naar de samenleving toe.  Dit gedrag tolereren wij als organisatie niet en wij la-ten het ook niet toe’’, aldus Sahadew-Lall.

Covid-protocollen

Er circuleerden foto’s van passagieren, die zich in de bussen niet aan de COVID-protocollen houden. Sahadew-Lall zegt dat COVID-19 een nieuwe situatie is, waaraan een ieder  moet wennen. Wij hebben te maken met een bepaalde mate van bewustwording, wat betreft de COVID pandemie die wij in de wereld hebben. Er zal volgens Sahadew-Lall, een optimale samenwerking moeten zijn met de regering en de busorganisaties inzake de naleving van de COVID protocollen. “ Uiteindelijk gaat het om de gezondheid van een ieder, waardoor wij verantwoordelijker moeten zijn. “ Het geeft hem een gerust gevoel dat er gelukkig nog geen COVID besmettingen in de bussen zijn geregistreerd.

More
articles