Wet Rij- en Voertuigenbelasting op operatietafel

‘Samenleving zal het niet zwaarder hebben na evaluatie’

De Wet Rij- en Voertuigenbelasting die in 2018 met 28 stemmen vóór en 9 tegen werd aangenomen, wordt momenteel geëvalueerd door de huidige regering. De VHP en de NPS die toen deel uitmaakten van de toenmalige oppositie, verzekerden de samenleving destijds ervan de wet te zullen aanpassen wanneer zij in 2020 aan de macht kwamen, omdat zij ervan uitgingen dat het volk bij de invoering van deze wet, in grote problemen zou komen. In het kader hiervan heeft president Chandrikapersad Santokhi de presidentiële commissie Aanpassing Wet Rij- en Voertuigenbelasting, geïnstalleerd. Momenteel is de commissie bezig met de evaluatie en zal er aan de president gerapporteerd worden of de wet gewijzigd dan wel ingetrokken dient te worden.

VHP-fractieleider Asiskoemar Gajadien, zegt desgevraagd, dat indien de wet toch doorgevoerd wordt, de samenleving het niet zwaarder zal hebben. “Het is niet de bedoeling om het volk in een additionele positie te plaatsen.

Momenteel is er een commissie belast met de evaluatie van de wet en die zal vaststellen of de wet ingetrokken of gewijzigd wordt. Echter is er tot nog toe geen besluit genomen”, aldus Gajadien. Volgens hem worden er ook mogelijkheden bekeken om de staatsinkomsten te verhogen. “Nogmaals, indien de wet toch in werking treedt, zal het volk niet veel meer moeten betalen. Daarnaast, gezien wij de staatsinkomsten willen verhogen, ben ik voorstander van de belasting over de toegevoegde waarde (btw). Zij die gebruiken, moeten betalen. We moeten geen verkapte vormen zoeken, als je gebruik van iets maakt, moet je betalen”, zegt Gajadien.

Gezien de invoering van de Wet Rij- en Voertuigenbelasting ook invloed heeft op de vakbond, zegt de ondervoorzitter van de vakcentrale C-47, Robby Naarendorp, dat de situatie niet zwaarder moet worden voor de samenleving. “We zullen er niet tegen zijn, als de wet zodanig wordt aangepast, dat het acceptabel wordt. We moeten ernaar kijken wat de regering ‘goed’ noemt en aan de hand daarvan, kunnen we onze oordeel vellen. Voor nu heeft de regering de evaluatieruimte nodig, de vakbond wil niet vooruit lopen. En indien na evaluatie is gebleken dat er geen rekening is gehouden met het volk, dan zal de vakbond wel zijn stem laten horen”, aldus Naarendorp.

Omdat de wet grote invloed heeft op de transportsector, hoopt het transportbedrijf Garage Ashruf, dat de wet goed geëvalueerd wordt. “We hebben de afgelopen periode, los van de covid-pandemie, een zware tijd doorgemaakt. Onlangs waren we vanwege de verhoging van de governmenttake, genoodzaakt onze tarieven lichtjes aan te passen. Gezien diensten in de branche zijn afgenomen, proberen we met de weinige middelen die er zijn rond te komen. In het kader hiervan hopen we niet, dat de Wet Rij- en Voertuigenbelasting wordt doorgevoerd, want dit kan afname van klanten als gevolg hebben. Wij zijn afhankelijk van alles, elke verandering die te maken heeft met transport wordt doorberekend en we kunnen het ons niet permitteren om constant onze prijzen te veranderen”, aldus Shaief Ashruf van het transportbedrijf Garage Ashruf.

-door Orsilia Dinge-

 

More
articles