Medische specialisten verhogen consulttarief met 136%

Gezondheidszorg wordt verheven tot luxe

Medisch specialisten hebben de particuliere verzekeringsmaatschappijen op dinsdag 13 oktober, schriftelijk laten weten dat zij vanwege de doorgevoerde unificatie van de wisselkoers, de tarieven per ingaande 1 november a.s. zullen aanpassen. Volgens het schrijven van de voorzitter van de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) drs. P. Voigt en drs. B. Hewit, voorzitter Sectie Specialisten, dateert de laatste aanpassing van de tarieven van 1 september 2013. In het schrijven stellen de specialisten, dat het nieuwe maximum poliklinisch consulttarief SRD 295,- bedraagt.  Het tarief is berekend door terugwerkend te corrigeren voor de inflatie vanaf 2013.

In het schrijven wordt gesteld dat de inflatiecorrectie van toepassing zal zijn op al andere tarieven (klinisch/poliklinisch) en neerkomt op een verhoging van 136%.

Welke tariefaanpassing wordt doorgevoerd voor verzekerden van het Staatsziekenfonds (SZF) en in welke mate specialisten de door hen bepaalde wens tot verhoging van hun inkomen volledig afwentelen op particuliere verzekeraars, is vooralsnog niet bekend. Een ingewijde uit de verzekeringssector geeft aan, dat dit de zoveelste onverklaarbaar hoge verhoging van zorgtarieven is die is aangekondigd door een groep zorgverleners. Betoogd wordt dat de kosten van levensonderhoud en bedrijfsvoering van specialisten dit jaar, ondanks unificatie en brandstofprijsaanpassing, niet navenant zijn gestegen. Verwezen wordt bijvoorbeeld naar de loonontwikkeling in de gezondheidszorg van verpleegkundigen en administratief personeel, maar ook naar de kosten van elektra, water en polihuur. “Het terugwerkend bepalen van een tariefverhoging is ook ongehoord en oneigenlijk, omdat de tarieven kennelijk in voorliggende jaren wel adequaat waren. De overweging van een redelijke verhoging op basis van een deugdelijke onderbouwing door overlegging van calculaties waarin verwerkt praktijkkosten, baten en inflatie wordt overigens niet betwist, maar is vooralsnog uitgebleven”, aldus de ingewijde. De vraag die rijst, is of met deze tariefverhogingen die ongetwijfeld zullen leiden tot premieverhogingen, de gezondheidszorg in Suriname nu niet een luxe is geworden die niet iedereen zich zal kunnen permitteren.

More
articles