Onderwijsproces ingewikkelder door COVID-19

De minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC), Marie Levens, zei gisteren in de openbare vergadering in De Nationale Assemblee, dat het nieuwe schooljaar nog nooit in zo een crisis van start is gegaan. Volgens Levens drukken de covid-crisis en de economische crisis zwaar op het onderwijsproces.

Terwijl het nieuwe schooljaar pas twee weken is begonnen en een ieder moet wennen aan de situatie, kijken de boot- en bushouders uit naar een tariefverhoging voor het vervoeren van leerkrachten en leerlingen. Levens maakte bekend dat de minister van Transport, communicatie en Toerisme, Albert Jubitana,  aanstaande dinsdag 20 oktober, een vervolggesprek zal hebben met de boot- en bushouders.

Levens zei dat de boot- en bushouders die op achterstallige betaling wachten, hun werkzaamheden nog niet hebben hervat. ‘’Echter hebben zij recht op hun betaling, omdat zij toen hun diensten hebben geleverd. De achterstanden lopen enorm op, maar wij moeten ze betalen’’, aldus Levens. De protestactie van de boot- en bushouders heeft tot gevolg gehad dat 38 procent van de scholen in het binnenland, nog niet is begonnen. ‘’Het Nationaal Leger kan helpen met transport tot Albina, maar zij hebben niet de mogelijkheid om ons door de rivier te helpen. Wij proberen alles op alles te zetten om de betalingen aan de boothouders, zo snel als mogelijk rond te krijgen’’, aldus Levens. De minister van Financiën en Planning, Albert Achaibersing, heeft zijn medewerking al verleend, maar de betalingen zijn nog niet geschied.

Renovering scholen 

Levens zei blij te zijn dat het Bureau Onderwijs Binnenland, weer bijna operationeel is, omdat het binnenland bijzondere aandacht vereist. ‘’Wij investeren daar zwaar in en weten dat wij de problemen die wij nu zien, kunnen voorkomen en kunnen oplossen’’, zei levens. Ze haalde als voorbeeld scholen aan die nodig gerenoveerd moeten worden. Ook kaartte ze het probleem van de vele inbraken aan. Recent hebben leerkrachten die werkzaam zijn in het binnenland, hun beklag gedaan dat er regelmatig inbraken worden gepleegd in de huizen. De leerkrachten voelen zich hierdoor erg onveilig.

In samenwerking met de minister van Justitie en Politie, Kenneth Amoksi en defensieminister Krisha Mathoera, zullen bijzondere veiligheidsfunctionarissen worden opgeleid om de veiligheid van vooral de vrouwelijke leerkrachten te waarborgen. De minister van Openbare Werken, Riad Nurmohamed en minister Mathoera, hebben hun medewerking toegezegd voor de bouw van een nieuwe school te Godo Olo. “Gelukkig zijn dit incidenten, het binnenland is niet onveiliger dan de stad, maar in de stad en de districten is er wel redelijke beveiliging, terwijl wij dat in het binnenland zo af en toe moeten ontberen’’, aldus Levens.

Levens zei verder dat er momenteel naar oplossingen wordt gezocht voor de kinderen die van onderwijs verstoken zijn, omdat hun school, de Heilig Hartschool te La Vigilantia in het district Para, afgebrand is. ‘’Deze incidenten zijn een up- en down situatie, maar wij zullen langzaam de goede weg opkoersen’’, zei de minister. Levens maakte bekend dat in de vierde week van oktober, alle leerkrachten weer op de scholen zullen zijn. ‘’Vanwege de crisis, is dat een goed resultaat’’, zei de minister. Zij benadrukte dat in vergelijking met andere landen, wij het als samenleving toch wel goed hebben gedaan.

More
articles