WIE GAAT SALARISVERHOGING VAN AMBTENAREN BETALEN?

Het lidbonden Collectief van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO), onder leiding van Michael Miskin, heeft woensdag een onderhoud gehad met coalitiefractieleider Asiskumar Gajadien. Zij willen weten of de ambtenaren deze maand, de beloofde extra betaling zullen ontvangen. Met de vorige regering was overeengekomen dat een salarisverhoging van 50 procent zou worden gegeven aan de ambtenaren. Als wij dit horen, vragen wij ons af wat er zal gebeuren. Alle prijzen zijn omhoog gegaan vanwege de koersontwikkelingen en de verhoogde brandstofprijzen, maar de salarissen zijn hetzelfde gebleven. Maar wij weten ook dat de overheid geen geld heeft. Het ambtenarenapparaat bestaat uit duizenden mensen. In de periode voor de verkiezingen, zijn er 3.603 ambtenaren in dienst genomen. Dit maakte de president bekend op een persconferentie in augustus. Als alle ambtenaren een salarisverhoging van 50 procent moeten krijgen, zal het zwaar drukken op de overheidsuitgaven. We weten ook dat het dan bijna logisch al zijn dat we meer belasting gaan moeten betalen. Alvorens we overgaan tot het toekennen van verhogingen, moeten we eerste het apparaat opschonen en ervoor zorgden dat de overheid effectief is. We kunnen niet steeds meer betalen voor een groep mensen waarvan een groot deel niet werkt. Waar halen we het geld vandaan om de ambtenaren meer te betalen?

En wie gaat het betalen? Volgens Miskin heeft de president op 12 september met het collectief om de tafel gezeten, waarbij deze kwestie ook aan de orde is gekomen. Echter is er tot nu toe nog geen positief resultaat bereikt.

“De ambtenaren rekenen erop dat zij eind van de maand een verhoging krijgen”, zei Miskin. De ambtenaren kijken uit naar een verhoging, maar zij moeten begrijpen dat wij met zijn allen in deze situatie zitten. Nu al is het puzzelen voor de regering om ambtenaren elk einde van de maand te betalen. Als de regering uit de verkregen middelen nu nog aan elke ambtenaar 50 procent meer moet betalen, is het logisch dat wij het niet redden.

More
articles