HOEFDRAAD NAM BESLISSINGEN NIET VAN TRIKT

De ex-governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Robert van Trikt, maakte naar wij vernemen, tijdens zijn verhoor de afgelopen week, duidelijk dat de handelingen die door hem zijn gepleegd, allemaal gedaan werden met medeweten van de toenmalige minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, en wel vanwege zijn ervaring als governor. Hoefdraad had bij zijn aantreden voorgesteld hem te begeleiden, aldus Van Trikt tijdens zijn verhoor. Volgens Van Trikt was er geen duidelijke taakomschrijving, hoe invulling te geven aan de functie van governor van de CBvS, en de aspecten met betrekking tot monetaire financiering waren onbekend bij hem op dat moment. Hij zei verder, dat hij slachtoffer is geworden, omdat hij pas op een later tijdstip door had, dat men hem voor de gek hield en hij had nooit kwaadaardige bedoelingen de moederbank te benadelen. Keerpunt weet dat Hoefdraad na zijn vertrek als governor nog altijd een dikke vinger in de pap had, als het ging om beslissingen binnen de moederbank, daarom geloven wij stellig, dat Van Trikt onder druk werd gezet en ook geloofde dat hij in eerste instantie werd ‘begeleid’ door Hoef-draad. Hoefdraad heeft naar aanleiding van de verklaring van de ex-governor, hem misleid. Deze stelling kunnen wij ook afleiden van de toenmalige governor Glenn Gersie, die een van de pionnen werd en misbruikt werd voor zaken, zoals het niet publiceren van de jaarrekeningen van de moederbank. Toen Gersie weigerde mee te werken aan de beoogde monetaire financiering, die mogelijk was volgens artikel 21 van de Bankwet, heeft Hoefdraad alles gedaan wat in zijn vermogen ligt, om hem weg te werken.

Keerpunt is van mening, dat Hoefdraad eigenlijk altijd de taak van ‘governor’ op zich nam achter de schermen, omdat hij uiteindelijk toch de beslissingen nam en anders zaken gewoon doordrukte. Tijdens het justitieel onderzoek is ook gebleken, waar er overeenkomsten zijn gesloten met Clairfield Benelux N.V. en/of Hans Buysse, dat de verantwoordelijken binnen de bank en ook Hoefdraad, zeker op de hoogte waren van deze samenwerking.  Hoef-draad had in het begin ontkend dat hij op de hoogte was van deze samenwerking met Clairfield. De advocaten van Van Trikt hebben ook al twee keer getracht een verzoek voor invrijheidstelling in te dienen, helaas werd dat beide keren afgewezen door de rechter. De afwijzing van de afgelopen week was op grond van ernstige bezwaren die overeind staan, zoals verduistering en money laundering. Het Openbaar Ministerie verdenkt Van Trikt van verduistering van staatsgelden onder beheer van de moederbank. Volgens het onderzoek werd er onroerend goed, waaronder zeventien panden, gekocht die “niet noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de bedrijfsvoering” van de CBvS. Een totaal bedrag van euro 105.000.000  was hiermee gemoeid. Van Trikt verleende hiertoe autorisatie en gaf de opdracht om het geld voor de koop van de panden te betalen aan het ministerie van Financiën. Het Openbaar Ministerie vindt dat het geld oneigenlijk is aangewend; het is onttrokken aan de bestemming, waarvoor het nodig was.

More
articles