MinOWC hanteert strenge protocollen voor herstart onderwijs

Het ministerie van Onderwijs en Cultuur (MinOC), heeft vanochtend in het kader het herstartprogramma van de scholen, een persconferentie gehouden. Volgens het ministerie is het een hele moeilijke keus geweest, om kinderen wederom veilig naar school te sturen. Onlangs heeft president Chandrikapersad Santokhi aangegeven, dat er veel werk is verzet om alles gereed te maken om het onderwijs per 1 oktober 2020 te starten. Het MinOC zegt dat het ready is voor elk scenario. De scholen zijn volgens het ministerie, veiliger gemaakt op technisch, persoonlijk en onderwijsgebied.

Met uitzondering van het hoger beroeps onderwijs (HBO), zullen er landelijk 144.000 leerlingen en 10.500 leerkrachten van 574 scholen (GLO, VOJ en VOS) 1 oktober van start gaan. Lettende op de grote van de groep, heeft MinOC gemeend om extra veiligheidsprotocollen op te stellen. Zo heeft het ministerie prioriteitsgebieden gesteld, namelijk: Persoonlijke Hygiënische Veiligheid, Curriculum Inhoudelijke en Technische Veiligheid. Het protocol is als volgt :

*Het meten van de temperatuur en het ontsmetten van de handen van iedereen voor het betreden van het schoolterrein.

*De 1,5m afstand moet worden gerespecteerd door iedereen, dus geen brasa’s en handen schudden.

*De afstand in de klassen tussen de tafels en stoelen zal gemarkeerd worden.

MinOC zal verder ervoor zorgen, dat er schoolvervoer is voor leerlingen en leerkrachten. “Kinderen die met de schoolbus of schoolboot naar school gaan, zullen het komend schooljaar ruimer zitten. In de schoolbussen mogen er alleen kinderen bij de open raampjes zitten; de andere stoelen blijven leeg. Schoolboten mogen maximaal 8 tot 10 personen vervoeren.

Schoolvervoer is BSO, PLO vervoert geen schoolkinderen”, aldus het ministerie.

Verder zal het ministerie ook erop toezien dat er op elke school goede sanitaire voorzieningen zijn en dat de scholen intensiever worden schoongemaakt. Ook zullen de schoolpauzes worden aangepast en zullen kinderen de kans krijgen om periodiek naar buiten te kunnen om even hun mond-neusbedekking af te doen. Afhankelijk van het gebouw zal dit aangepast worden. Hele jonge kinderen hoeven volgens de WHO en het Unicef geen mond- en neusbedekking te dragen. Aan ouders en leerlingen wordt gevraagd, om voor eigen mond- en neusbedekking, handsanitizer op basis van 60% alcohol en een schoon doekje om de handen af te drogen, te zorgen.

Verder zullen leerlingen volgens de protocollen minder fysiek op school zijn, er zullen per schoolniveau instructies worden samengesteld voor fysiek en afstandsonderwijs. In één klaslokaal mogen maximaal 10 leerlingen zitten, uitgaand van een lokaal van 7 bij 7 meter. Een leerkracht mag maximaal 30 leerlingen hebben, in groepjes van maximaal 10. “De leerkracht heeft en speelt een centrale rol in het geheel van de verschillende modaliteiten (tv, radio, sociale media). Dat kan ook niet anders, omdat jouw human capital namelijk de leerkrachten en de schoolleiders in het veld, de belangrijkste actoren zullen zijn voor de uitvoering en invulling van de instructies en modaliteiten. Vandaar dat de grootste investering ook zal gaan in de training van leerkrachten. Er zijn verschillende werkgroepen druk bezig invulling te geven aan de verschillende modaliteiten die zullen worden toegepast”, aldus het ministerie. Het MinOC stelt extra aandacht te zullen schenken aan de plekken die afgesloten worden indien er een covid-uitbraak is en het binnenland. Verder zullen de vakken onder de streep o.a. gymnastiek, niet verzorgd worden, echter zal de beweging op een andere manier gestimuleerd worden. Gezien de schoolkantines niet open zullen zijn, worden ouders en verzorgers gevraagd om hun pupil eten en drinken van huis mee te geven.

door Orsilia Dinge

 

More
articles