DESASTREUS GETALM

De regering is niet van plan op korte termijn de activiteiten van de skalians in onze wateren en de gemeenschappelijke rivieren met Frans-Guyana, Marowijne en Law, te beëindigen. Vanwege het kabinet is meegedeeld dat de vergunning verleend aan de skalianhouders in december 2021 verloopt en niet meer zal worden verlengd. Daarmede geeft de regering dus aan, dat de toebrenging van de enorme ecologische schade die deze drijvende goudpontons in bijvoorbeeld de voormelde grensrivieren, het Stuwmeer en de Sarakreek veroorzaken, nog ruim 15 maanden ongestoord zal kunnen worden gecontinueerd. Het is geen geheim dat de skalians zwaar giftige stoffen, waaronder kwik, in de rivieren en andere waterstromen dumpen bij de goudwinning en dat vooral fauna, daar zwaar onder te lijden heeft. Frans wetenschappelijk onderzoek heeft jaren geleden reeds ontegenzeggelijk uitgewezen, dat vissoorten in de Marowijne-, Lawa- en Tapanahonyrivier, zware kwikconcentraties  in zich dragen en dat  het niet langer veilig is deze vissen te consumeren. Geboorteafwijkingen bij de Wayana’s zijn volgens de Fransen, het bewijs dat die veroorzaakt werden door de contiminatie van vissoorten die door deze inheemsen werden genuttigd. Los van de ecologische vernietiging gepleegd door deze skalains, gaat men er zelfs thans toe over, de linkeroevers van de Marowijne- en Lawarivier te vernietigen op zoek naar het edele metaal. De Fransen hebben er ook al op gewezen, dat de grenzen tussen beide landen door deze verwerpelijke methodes worden gewijzigd en dat zulks onaanvaardbaar is en in het nadeel van het Franse departement kunnen werken.  Maar de belangen van de skalianhouders schijnen toch enorm zwaar te wegen en boven het behoud van de ecologische balans te staan. Zulks valt op te maken uit het besluit van de overheid, de skalians nog zeker 15 maanden de ruimte te bieden met hun vernietigende werking door te gaan. Ook werd aan de Fransen gevraagd, geen machines en andere goudwinapparatuur van Surinamers meer te vernielen in de meergenoemde grensrivieren. Hier zullen de Fransen zeker geen gehoor aan geven en de vraag als zeer bevreemdend ervaren. De Fransen hebben namelijk het volste recht binnen hun eigen territoir op te treden tegen alle vormen van illegaliteit. Suriname kan dan ook nimmer van de Franse autoriteiten verwachten, dat ze niet zullen optreden tegen goudbarges die zich binnen hun territoir begeven om naar goud te dredgen, van wie dit drijvend materieel ook mag zijn.  De beslissing van de huidige regering om de pontons nog 15 maanden door te laten gaan met hun alles vernietigende werking in de grensrivieren, zal haar niet in dank worden afgenomen en ook geen bijdrage leveren aan de gewenste optimalisering van de bilaterale betrekkingen. Het moet duidelijk zijn voor de regering Santokhi dat de regering in Parijs, zeer teleurgesteld is in haar niet drastisch optreden tegen deze zwaar vervuilende wijze binnen de goudwinning.

More
articles