Olievondsten hulpmiddel voor duurzame ontwikkeling

Wet Spaar- en stabilisatiefonds zal werken

President Chandrikapersad Santokhi zei gisteren op een persconferentie van de regering en Staatsolie in het kader van de 3e olievondst, dat de inkomsten van de olievondsten voor een duurzame ontwikkeling in alle sectoren van ons land moeten zorgen. Volgens de president moeten de overige sectoren ook tot ontwikkeling worden gebracht. “Het is van belang dat er welzijn en welvaart voor de Surinaamse gemeenschap komt”, aldus Santokhi. Hij benadrukte verder, dat wij voor sterke instituten moeten zorgen, die richting moeten gaan geven aan de oliesector, evenals ervoor zorgen dat local content bij wordt betrokken. “Lokale bedrijven moeten ook mee kunnen profiteren uit de olievondsten, vooral uit het multipliereffect, dat een enorme impact zal hebben”, aldus Santokhi.
Niet alleen afhankelijk zijn van de oliesector
De regeringsleider merkte ook op, dat wij niet alleen afhankelijk moeten blijven van de oliesector. “Wij zullen de economie moeten diversifiëren, door ook de agrarische sector, het onderwijs, de gezondheidszorg, infrastructuur van de havens, en het binnenland tot ontwikkeling te brengen”, merkte Santokhi op. Deze zaken moeten ook bij wet vastgelegd worden, zodat de inkomsten goed beschermd zijn en daadwerkelijk worden besteed voor de juiste doelen.

Brede sociaal maatschappelijke discussie
Volgens Santokhi moet er een brede sociaal maatschappelijke discussie komen, over hoe er maximaal gehaald kan worden uit de oliesector. “Nu al moeten wij discussiëren, over hoe wij dat maximale profijt moeten halen uit de olievondsten”, zei hij. De president stelde dat ook internationale adviezen meegenomen zullen worden. “Wij hebben voorbeelden van landen die veel meer olie hebben gevonden, maar toch in armoede leven. Dat mag niet gebeuren”, stelde Santokhi. Volgens hem zijn er ook landen, die het minder hebben, maar met goed beleid, hebben zij brede ontwikkeling kunnen brengen. Een voorbeeld daarvan is Noorwegen. “Duurzame ontwikkeling moet gegarandeerd worden door goed beleid, sterke instituten wet- en regelgeving. Uiteindelijk moeten wij waardig kunnen leven en ook overstappen tot een kennismaatschappij met intelligente mensen en industriële ontwikkeling”, aldus Santokhi.

De Wet Spaar- en stabilisatiefonds
De Wet Spaar- en stabilisatiefonds heeft na de aanname in 2017 niet kunnen functioneren, omdat de staatsbesluiten die nodig waren om dit fonds operationeel te maken, niet zijn gemaakt door de vorige regering. President Santokhi vertelde, dat de regering er alles aan doet, om deze wet effectief te laten werken. “Deze wet zal de regering zeker gebruiken om de Surinaamse economie te diversifiëren. De wet geeft duidelijk de berekeningsformule aan en welk percentage van de staatsinkomsten uit de natuurlijke hulpbronnen daarin moet”, stelde Santokhi. Dit fonds is volgens het staatshoofd van belang voor de komende generatie. Het doel van deze wet is om een deel van de opbrengsten van de natuurlijke hulpbronnen in een speciaal fonds te stoppen voor de toekomstige generaties.

More
articles