Cheques afgeschaft zonder inspraak rekeninghouders

Vanaf 1 augustus 2020, is het gebruik van cheques door de lokale banken afgeschaft. Dit betekent voor de doorsnee burger en het bedrijfsleven, dat cheques niet meer geaccepteerd worden en banken zullen op hun beurt geen cheques meer uitgeven. De banken zijn tot dit besluit gekomen, omdat zij volgens hun stelling, het betalingsverkeer in Suriname transparanter en veiliger willen maken. Alle banken hebben geïnvesteerd in digitale betaaloplossingen, zoals online en mobile banking, die volgens hen veiliger zouden zijn dan het gebruik van cheques. Volgens jurist Antoon Karg hebben de directies van de Surinaamse banken eenzijdig gehandeld, in strijd met de bancaire zorgplicht en de verwachtingen van de cliënten van de bank, het gebruik van cheques afgeschaft, zonder een goed alternatief voor de giraal naar contante economie, in een cash economie zoals in Suriname. Dit is volgens de jurist een zorgelijke ontwikkeling, waartegen iedere benadeelde, zich dient te verzetten. “Banken hebben een bancaire zorgplicht, een wettelijke en sociale taak en bovendien een contractuele relatie, die zij niet naar willekeur kunnen aanpassen, zonder inspraak van de rekeninghouders, hun contractuele wederpartij”, zegt Karg.

Verder zegt Karg, dat hierdoor de Surinaamse ondernemer met dagloners op de loonlijst, contante betalingen aan leveranciers, of simpelweg verplichtingen in contanten aan het netwerk van duizenden individuen die waardevolle diensten verrichten, maar niet zullen kunnen voldoen aan de steeds strengere eisen van een bancair stelsel, dat niet lijkt te werken voor de ondernemer, de werknemer of de gewone Surinamer”. Ook vindt de jurist, dat het alternatief hiervoor, is aangekondigd te zijn, elektronisch bankverkeer, e-wallets, internet bankieren en applicaties. “Hieraan kleven ernstige bezwaren, vanwege de realiteit, dat hardwerkende Surinamers en overige ingezetenen geen bankrekeningen of e-wallets hebben, maar werkgevers en afnemers ze wel moeten kunnen betalen. Daarnaast moeten betalingen die worden ontvangen, nu technologische investeringen vereisen, applicaties en internet toegang, zonder dat de banken, de toezichthouder(s) of de overheid geïnvesteerd hebben in die infrastructuur en technologie plaatsen in de handen van iedere ingezetene”, stelt Karg. Daarom is de advocaat van mening, dat banken hun sociale verplichting ontlopen in hun rol om de keten van distributie van het wettig Surinaams betaalmiddel na te komen. “Deze drastische ontwikkeling wordt toondoof doorgedrukt in een periode waarin de bancaire dienstverlening vanwege COVID-19, onderbemand en beperkt is. Bankcliënten van iedere leeftijd en gesteldheid, worden gedwongen tot persoonlijke aanwezigheid voorlichtingen en betalingen, te midden van deze pandemie en alle gevolgen. Banken zelf leggen documentaire en informatieve verplichtingen op, die individuen verhinderen van deelname aan het giraalverkeer. Nergens in de gevoerde informatiecampagne van de banken, is een alternatieve oplossing voor contant betaalverkeer aangedragen, terwijl in diverse gebieden in Suriname, geen enkele bankvestiging beschikbaar is”, aldus Karg. De jurist geeft tot slot aan, dat de werknemers contact moeten maken met hun vakbond, werkgever- of brancheorganisatie, uw volksvertegenwoordiger en moeten aangeven, dat zij niet misbruikt willen worden in een machtsspel, van partijen die hun invloed niet in stelling gebracht hebben, tegen verdwijnen van uw kasreserves of tegengaan van vrijwaring van de criminelen, die daarvoor verantwoordelijkheid dragen.

More
articles