Essentie van skalians is crimineel

Op de COVID-19 persconferentie van woensdag j.l., deelde de onderdirecteur van het Directoraat Nationale Veiligheid, Gwendoline Babel mede, dat tijdens deze verscherpte lockdown, de economische activiteit van bedrijven die essentieel zijn, zo ook de economische activiteiten van de skalians op de Marowijnerivier, wederom voortgang mogen vinden. Naar aanleiding van deze onthulling werd milieudeskundige Erlan Sleur om een reactie gevraagd. “Ik schrik ervan, dat het managementteam vindt dat skalians behoren tot de essentiële diensten en dus normaal operationeel mogen blijven”, reageerde hij fel. Sleur merkt op dat het alleen maar om het eigen belang gaat.

“Men beseft niet dat het werk van de skalians zeer desastreus is voor mens en milieu. Het binnenland wordt alleen maar vergiftigd door deze illegale vorm van goudwinning”, zegt de milieudeskundige. Het weer laten functioneren van deze skalians, zal volgens Sleur erger worden. Hij benadrukt, dat als de skalians weer mogen opereren, de besmettingsgevallen van COVID-19 alleen maar kunnen toenemen, omdat het ook een mogelijkheid is om het virus te verspreiden. Het vormt volgens Sleur niet alleen een ernstig gevaar voor het milieu en de bewoners uit de directe omgeving, maar ook voor het ecotoerisme heeft het negatieve en rampzalige gevolgen. “Het benadeelt de gezondheid van de groep mensen die verblijven in het gebied”, aldus Sleur. Hij vindt dat het covidmanagementteam met verschillende maten meet. “Het team gaf in het begin van de partiële  lockdown aan, dat ook de diensten van de skalians stopgezet zouden worden. En nu horen wij, dat ze niet alleen normaal hun werk mogen doen, maar ook worden gerekend tot de essentiële diensten. Het is onkan, het is gewoon crimineel”, stelt Sleur.

De kans op besmetting met COVID-19 kan volgens hem ook bij het doorwerken op een skalian, hoog zijn. Sleur zegt dat de bewoners al meer dan twintig jaar ermee geconfronteerd, dat er kwik in de vissen zit. Die kwik komt ook in hun lichaam en veroorzaakt gezondheidsklachten. ‘’Het ministerie van Volksgezond-heid heeft deze serieuze bedreiging voor hun gezondheid en hun voortbestaan op lange termijn nooit aangepakt. Het COVID-19 virus weegt men zwaar af, maar hoe zwaar weegt de overheid deze kwikvergiftiging, nu ook blijkt dat zwangere vrouwen in het binnenland een te hoge kwikwaarde hebben en dat daardoor geboorteafwijkingen zullen toenemen?”, aldus Sleur. “Deze regering beseft nog steeds niet, wat de consequenties zijn op de langere termijn voor de bewoners in dit gebied”, zegt Sleur.

Hij blijft van mening dat hetzelfde troebele water en kwikgebruik een gevaar vormen voor de bewoners van dat gebied, omdat zij daar elke dag gebruik van maken. “Al die giftige zware metalen die men gebruikt, komen in de vissen terecht, waarvan de dorpelingen leven.” Volgens Sleur wordt het alleen maar moeilijker gemaakt voor deze bewoners. “Dit zou helemaal niet eens beschouwd moeten worden als een economische activiteit”, merkt Sleur op. Sleur reageert ook op de verklaring van de Braziliaanse ambassadeur Laudemar Aguilar, die vertelde dat het virus niet door Brazilianen wordt geïmporteerd. “Voor zijn functie als ambassadeur van Brazilië, betreft het een onverantwoordelijke uitspraak. Het feit dat ook Frans-Guyana last heeft aan zijn oostelijke grens met Brazilië en de toename van de illegalen hier in ons land, zouden wij zulke onzin van dit soort mensen, niet langer moeten accepteren”, benadrukt hij.

“Brazilië heeft het hoogste aantal besmettingen en doden op dit continent, en dan nog beweert men dat Brazilië onschuldig is. Het is een ramp.” Sleur is van mening, dat indien wij een oprechte regering zouden hebben, zij de ambassadeur gewoon op het matje moest roepen.

More
articles