ILLEGALE SCHEPEN VAREN HAVEN BINNEN ONDANKS LOCKDOWN

Afgelopen week heeft de Braziliaanse autoriteit een paar bemanningsleden aangehouden, die met smokkelwaar waaronder sigaretten, het land trachtten binnen te komen. Het schip was afkomstig uit Suriname en het ergste is, dat de documenten van het schip niet in orde bleken te zijn. Dus ondanks de verscherpte maatregelen met betrekking tot COVID-19 en waarbij de overheid heeft beloofd verscherpte controles uit te oefenen bij de grenzen, kunnen schepen met smokkelwaar onze havens verlaten. Waar zijn de controlemechanismen? Of worden personen net als bij onze oostgrens, betaald om te zwijgen? Op deze manier kunnen ook illegalen het land worden binnengebracht, met de mogelijkheid dat ze ook nog besmet zijn met het coronavirus. Het is wel opvallend dat in de afgelopen dagen het aantal gevallen aanzienlijk is gestegen en dat dit komt door een groep die illegaal de oversteek zou hebben gedaan, zoals men beweert. Bekend is dat er veel Brazilianen werkzaam zijn op de goudvelden, en wij vragen ons af als met name Brazilianen niet het land zijn binnengesmokkeld, gezien er sprake is van een uitbraak in deze gebieden. Wat het allemaal nog erger maakt, is dat het de tweede keer is dat een schip is aangehouden met smokkelwaar uit Suriname. Daaruit kunnen we concluderen, dat er mensen zijn die er een gewoonte van maken om ons land binnen te komen en spullen in te slaan en weg te dragen. Er was eerder ook al melding gemaakt van de vrachtschepen, waarvan de bemanning aan wal kwam om inkopen te doen, terwijl dit helemaal niet toegestaan was. Misschien gaat het in dezen om dezelfde schepen die nu de goederen illegaal weggedragen? Eén ding is intussen duidelijk en dat is dat we ondanks een lockdown, te kampen hebben met open grenzen.

 

More
articles