OPENINGSTIJDEN WINKELS EEN RAMP

In het kader van de verscherpte lockdown van de overheid om de strijd tegen het COVID-19 coronavirus beter te kunnen voeren, zijn onder meer de openingstijden van de supermarkten en winkels die voedingswaren verkopen tussen 7.00 uur en 14.00 uur, met uitzondering van woensdag en zondag. Er is een systeem doorgevoerd waarbij mensen met hun familienaam beginnende met de letters A,B,C,D,E, op maandag naar de winkel mogen voor het doen van inkopen en op de dinsdag met de letters F,G,H,I,J, op woensdag zijn alle winkels en pompstations gesloten. Zo komen mensen op donderdag tot en met zaterdag met de volgende letters van het alfabet in aanmerking inkopen te doen. Er mag maar steeds één persoon uit bijvoorbeeld een familie de straat op. Dit systeem werkt maar ten dele en schiet het beoogde doel voorbij, zo is uit de praktijk gebleken. Iemand die op maandag  zonder eten is komen te zitten en bijvoorbeeld tot de V,W,X,Y,Z-categorie behoort, kan het huis niet uit en moet dus dagenlang wachten om wederom voedsel buitenshuis te kunnen betrekken. Ook zijn er maar weinig mensen die door de enorme malaise die ons land al maanden treft, in de gelegenheid zijn fors voedsel voor een week in te slaan. Daarvoor hebben de meesten het geld gewoon niet. Het is dan ook niet vreemd dat mensen de strengere maatregel aan hun laars lappen en gewoon naar de dichtstbijzijnde winkel of supermarkt stappen om voeding te kopen. Het is dan ook maar hopen dat de supermarkt of buurtwinkel open is. En dat is nu ook al een zeer onverkwikkelijke ontwikkeling geworden, dat vooral Chinese winkeliers hun winkel niet meer dagelijks open doen, omdat men in de eerste plaats bang is een coronavirusbesmetting op te lopen of vreest voor agressieve klanten die de winkel binnen willen komen, terwijl de winkelier dat niet langer wil wegens het bestaande besmettingsgevaar. Een ander fenomeen is dat de schappen steeds leger geraken, omdat de detailhandelaar steeds minder goederen inkoopt, omdat de prijzen wekelijks wegens de stijgende wisselkoersen, ook verder de lucht in gaan. Door de vele sluitingen en de korte verplichte openingstijden van de winkels en supermarkten, staan er veel te veel mensen voor de winkelzaken en wordt er steeds minder rekening gehouden met de zogeheten social distancing van 2 meter. Hierdoor lopen de spanningen verder op en zijn winkeliers ook sneller geneigd hun deuren niet open te doen. Wat nu reeds als een paal boven water staat, is dat de korte winkeltijden niet goed werken en enorme schade berokkenen aan de omzet van de winkeliers en zeer funest zijn voor de consument die niet goed en op tijd aan zijn of haar trekken kan komen.  Het covidmanagementteam moet er naar onze mening op gaan toezien, dat de winkeltijden worden veranderd met bijvoorbeeld een sluitingstijd van 17.00 uur en dat in samenwerking met het ministerie van HI&T, erop wordt toegezien dat winkels vaker open gaan, want dit werkt helemaal niet en werkt zeer stagnerend. We willen een volk dat redelijk en gezond kan eten, maar dan moet het wel de gelegenheid hebben aan voeding te komen. Voor wat betreft de groente- en fruitvoorziening naar het volk toe, lijkt het geen slecht idee af te stemmen met het ministerie van LVV. Dat departement kan misschien adviseren hoe sneller en beter het volk van groenten en fruit te voorzien, zonder dat de veiligheid van de gemeenschap verder in gevaar wordt gebracht.

More
articles