COVIDMANAGEMENTTEAM BENADERT CORONACRISIS ALS OORLOGSSITUATIE

Het COVID-19 Managementteam heeft afgelopen zondag 7 juni, uitleg gegeven over de verscherpte maatregelen in het kader van de total lockdown. Met uitzondering van leden van de essentiële diensten, moet iedereen gedurende twee weken thuisblijven. Een aantal landen hadden – sommige nog steeds – eveneens een lockdown ingesteld, en over het algemeen is daardoor de verspreiding van het coronavirus ingedamd. Gezien het feit dat een total lockdown de totale economie lamlegt, verwacht je dan wel een zekere tegemoetkoming vanuit de overheid voor de gedupeerden die geen enkele gelegenheid hebben gehad om zich hierop voor te bereiden. Ondernemingen die het al moeilijk hadden vanwege de financieel-economische crisis die is ontstaan door het wanbeleid dat is gevoerd door de regeringen Bouterse 1 en II, krijgen nu een extra klap. Niet-essentiële bedrijven, bijvoorbeeld warenhuizen, zijn gedwongen twee weken te sluiten. Vooral voor kleine bedrijven is de kans op overleven zeer klein. Gezien het feit, dat deze ondernemers ook een bepaalde bedrage leverden aan de economie, is het volgens Keerpunt bijna vanzelfsprekend, dat ook zij een tegemoetkoming zouden ontvangen vanuit de overheid om het hoofd boven water te houden. Aan werklozen enz. is wel gedacht, maar tot nog toe zijn de bedrijven over het hoofd gezien, terwijl zij wel een bijdrage leveren doordat zij belasting betalen. Thans is het zo dat veel bedrijven voor de komende twee weken totaal geen inkomsten zullen hebben, waardoor alleen degenen die een buffer hebben, weer zullen opengaan, jammer genoeg is die groep niet heel groot. De maatregelen die getroffen zijn door het COVID-19 Managementteam (CMT), waren zeker nodig om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, maar Keerpunt is van mening dat het CMT heeft gehandeld alsof Suriname te maken heeft met een oorlogssituatie en is daarbij het menselijke (lees: humaan) aspect totaal vergeten. Zo houdt het CMT onder leiding van overste Veira en majoor Babel, er totaal geen rekening mee, dat er heel veel mensen zijn die hosselen en dat als zij niet uit huis kunnen, zij geen inkomsten zullen hebben. Suriname is geen militaire staat en heeft ook niet de capaciteit om de hele bevolking financieel bij te staan.

Het is daarom hoog tijd, dat het CMT inziet dat niet een ieder een buffer heeft en een dikke bankrekening, waar hij op terug kan vallen. Helaas zijn we drie maanden verder sinds de lockdown van 13 maart en de mensen die überhaupt een voorraad hadden, zijn daar nu wel doorheen. Het bedrijfsleven heeft aangegeven, dat het in dialoog wil gaan met het CMT, omdat veel winkeliers en anderen, gezegd hebben dit niet vol te kunnen houden. De eerste week is nauwelijks achter de rug en je krijgt verhalen te horen van gezinnen die niet eens een pakje brood kunnen kopen, laat staan meer. Wij vragen daarom het CMT, dat zij open staat voor advies van verschillende belanghebbenden, want Suriname is financieel niet in staat om COVID-19 alleen aan te kunnen. In andere landen is de overheid op verschillende manieren de samenleving te hulp geschoten, hier is dat helaas anders. Er zullen bedrijven zijn die deze periode niet overleven, omdat er niet aan is gedacht om hen financieel tegemoet te komen. Er zal meer werkloosheid ontstaan en de kleine man zal ook geen hossel meer vinden om aan zijn dagelijkse inkomsten te komen. Het is hoog tijd dat men de koppen bij elkaar steekt om een aanpak te implementeren die niet alleen onze gezondheidszorg, maar ook onze economie niet totaal zal verwoesten.

More
articles