NIET GENOEG ZORGVERLENERS

De artsen zitten niet stil, ze hebben het heel erg druk op de IC. De huidige situatie is, dat er per patiënt drie verpleegsters en een arts nodig zijn voor de zorg. ‘’De meeste patiënten zijn in overheidsquarantaine en een paar liggen op de IC in het Wanica Ziekenhuis”, aldus een bron uit de gezondheidszorg. Wij vernemen, dat het Sint Vincentius Ziekenhuis (SVZ) reeds overbezet is en dat het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP), ook al bijna vol zit. Het ‘s Lands Hospitaal wordt vrijgehouden voor andere spoedeisende gevallen. Een aparte vleugel zal in orde worden gemaakt voor de opvang van eventuele COVID-19 patiënten. Het is ook bekend, dat een aantal mensen uit de zorg reeds besmet zijn met het coronavirus, waaronder de directeur van het PCS. De directeur van het BOG, is zelf uit voorzorg in quarantaine gegaan om haar gezin te beschermen, dit omdat haar vervangster positief getest is. Verder hebben wij uit betrouwbare bron vernomen, dat er hard wordt gewerkt door de mensen die beschikbaar zijn, omdat er lang niet genoeg zorgverleners zijn. Keerpunt is van mening, dat de samenleving niet voldoende beseft hoe zwaar de zorgverleners en het verplegend personeel het hebben. Deze mensen werken dagelijks met de COVID-19 patiënten. Zij zeggen, dat wanneer zij zorg verlenen aan deze patiënten, ze continu een PPE moeten dragen. De ziekenhuizen zijn onderbezet en het personeel dat ingezet kan worden, raakt overbelast, vooral omdat er dagelijks verschillende shifts worden gedraaid. Het verplegend personeel raakt hierdoor ook gedemotiveerd, maar dan nog zetten zij zich in voor de zieke mensen. De artsen en het verplegend personeel hebben een eed afgelegd en daarbij hebben zij ook beroepsgeheim waaraan zij zich moeten houden, toch zijn er veel mensen die op sociale media stellen, dat zorgverleners hun ervaringen met COVID-19 patiënten moeten delen. Sommige mensen zijn sceptisch over het aantal coronagevallen in ons land. Men vraagt daarom steeds de mensen in beeld te brengen, maar dat kan niet, want een ieder heeft recht op privacy.

More
articles